Üniversitenin halkla ilişkiler faaliyetlerine öğrencilerin bakışı: Amasya Üniversitesi örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-01-02

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yetişmiş insan gücü, insanlığı aydınlatan, ona hayat veren ana kaynaklardan bir tanesidir. Bu güç, ancak iyi bir eğitimle sağlanabilir. Bunun için de üniversiteler, eğitim öğretim görevini üstlenen ulusal kuruluşların başında gelir. Üniversitelerin halka hizmet felsefesi içerisinde topluma her alanda ışık tutan, insan birimini biçimlendiren ve toplumla kaynaştıran görevleri vardır. Halktan kopan, ona hizmet götürmeyen sadece bilgi üreten üniversite anlayışı, çağdaş dünyada değerini yitirmiştir.Üniversitelerin ve fakültelerin, açıldıkları bölgelerde çevrelerine çeşitli yönlerden katkıları olduğu şüphesizdir. Kuruluşları ile birlikte öğrenci öğretimi yanında bölgenin çeşitli sorunlarına yönelik araştırmalara hemen başlamaktadırlar. Bu araştırmalar, vatandaşlara ışık tutucu nitelikte olabilmektedir. Ayrıca üniversiteler, sürdürdükleri çok yönlü sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle de hem öğrencilerle hem de bulundukları bölge halkıyla bütünleşmektedir.Bir üniversitenin tüm tanıtım ve halkla ilişkiler tekniklerinin kullanılmasının yanında en önemli tanıtımının, öğrenim gören öğrencilerin ve mezunlarının kalitesi ile olacağı açıktır. İyi yetişmiş ve üniversitesinden memnun olan her öğrenci aynı zamanda üniversitenin tanıtım elçisidir.
Trained manpower is one of the main sources that illuminates and gives life to humanity. This power can be achieved only with a good education. Therefore, universities are the most important ones of the national organizations that are responsible for education. Universities have the responsibility of illuminating society, directing people and integrating with society within the philosophy of serving to public. The sense of university that detach from society, not serve to public, only produce knowledge, has lost value in the contemporary world.It is no doupt that universities and faculties contribute in various ways to the place where it is opened. Universities both give education to students and research the various problems of the region immediately when they are established. These researches can be illuminative. In addition, universities integrate with both the students and public in the district with social, cultural and sporting activities they organize.It is clear that publicity of a university is achieved mostly with the quality of its students besides all the publicity and public relations techniques. All students that are well educated and pleased with their university are publicists of the university.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Halkla ilişkiler, Public relations, Üniversite öğrencileri, University students, Üniversiteler, Universities

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldırmaz, A. (2011). Üniversitenin halkla ilişkiler faaliyetlerine öğrencilerin bakışı: Amasya Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.