Bursa ili kent parklarının, Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ve Merinos Parkı örneklerinde peyzaj tasarım kriterlerine göre incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-09-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Doğru planlama, tasarım ve uygulamalar ile oluşturulan ve bakım çalışmaları ile devamlılığı sağlanan kent parkları, kentin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyen, kenti çekici ve yaşanır kılan, kentin karakter ve imajına olumlu katkıda bulunan, rekreasyonel kullanım potansiyeli yüksek, işlev, estetik ve ekoloji arasında dengeyi sağlama özellikleri ile kentteki açık-yeşil alanlar içerisinde öne çıkan mekanlardır. Bu çalışmada, kentlerde fiziksel, sosyal ve biyolojik yönden ortaya çıkan sorunların çözümünde kent parklarının açık-yeşil alanlar içerisindeki öneminin ortaya konulması yanında Bursa ilinde yer alan Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ve Merinos Parkı, konumları ve çevresel ilişkileri, ulaşım durumları, alan kullanımları, bitkisel durumları, içerdikleri kentsel donatılar ile güvenlik ve bakım durumları olarak belirlenen başlıklar altında peyzaj tasarım kriterlerine göre incelenmiş, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konularak incelenen kent parklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımları için çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Urban parks which are created through right planning, designs and implementations and the continuity of which is provided through maintenance works are outstanding places among the outdoor-green fields in the city with their features that affect the life quality of the city positively, that make the city attractive and a place to live, that contribute positively in the character and image of the city with high potential of recreational sage and having features of providing balance between function, aesthetics and ecology. In this paper, the significance of urban parks among outdoor-green fields in the city for solutions of the problems arising in the cities in terms of physical, social and biological aspects. Additionally Reşat Oyal Culture Park, Soğanlı Botanic Park and Merinos Park have been examined in accordance with landscape design criteria under the titles of position and environmental relations, transport conditions, area usage, vegetal conditions, urban accessories they contain as well as security and maintenance conditions and the pros and cons have been revealed and suggestions for solutions for the efficient and sustainable usage of urban parks have been developed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bursa, Parklar, Parks, Peyzaj tasarımı, Landscape design

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bektaş, A. (2010). Bursa ili kent parklarının, Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ve Merinos Parkı örneklerinde peyzaj tasarım kriterlerine göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.