Çevre Muhasebesi? ve Çevre Mali?yetleri?ni?n Üreti?m Mali?yetleri?ne Etki?leri?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çevre yalnızca insanların içinde yaşadığı ve hayatlarını devam ettirmeleri için onlara kaynak sunan bir ortam değil aynı zamanda işletmelere de ekonomik kaynak sağlayan bir sistemdir. Üretim, çevreden elde edilen kaynaklar ile gerçekleştirilmektedir. Bu durumda kaynakların tükenmesi ve çevrenin kirlenmesi toplum sağlığının bozulmasının yanı sıra işletmeler için de yeni kaynak bulunamaması anlamına gelmektedir. İşletmeler çevre dostu ürünler üreterek, zararlı atıkların en aza indirgenmesine çalışarak, geri dönüşüm sağlayarak çevrenin kirlenmesini ve çevresel sorunların ortaya çıkmasını engelleyebilecektir. Tüm bu konularda doğru kararlar alınabilmesi için işletmeler çevresel maliyetleri bilmeye ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle çevresel maliyetlerin tam ayırımının yapılması gerekir. Geleneksel muhasebe sisteminde, çevresel maliyetler genel giderler grubu içerisinde sayılarak ayrıntılı bilgi sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çevre muhasebesinin geliştirilmesinin önemi daha da artmıştır. Bu çalışmanın amacı, çevresel maliyetleri tanımlamak, sınıflandırmak ve çevresel muhasebe sistemini oluşturmaktır.
Environment is not only a resource for people to continue their lives and the place they live in, but also an economic resource for managements. Production is carried out with resources obtained from the environment. So, depletion of resources and environmental pollution causes community health impairment as well as breakdown of finding new resources for companies. Companies can avoid environmental pollution and decrease enviromental problems by producing environmentally friendly products, working to minimize hazardous waste and recycling. To take right decisions in all these issues, companies need to know environmental costs. For this reason, the full environmental costs of separation should be done. In the traditional accounting system, environmental costs, considered in the group of overhead costs, is inadequate in providing detailed information. Therefore, the importance of the development of environmental accounting has increased even more. The purpose of this study is to identify the environmental costs, classify them and create environmental accounting system.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme, Çevresel Maliyetler, Çevre Muhasebesi, Companies, Environmental Costs, Environmental Accounting

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Soylu, Y., İleri, H., (2009). Çevre Muhasebesi̇ ve Çevre Mali̇yetleri̇ni̇n Üreti̇m Mali̇yetleri̇ne Etki̇leri̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 309-322.