Wittgenstein'ın Dil Oyunları kuramı ve dil oyunlarının toplumdaki yeri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-09-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, dil felsefesi alanında 20. yy'in önde gelen filozoflarından olan Ludwig Wittgenstein'ın "Felsefi Soruşturmalar" isimli eserinde ele aldığı "dil oyunları" kuramı detaylı bir biçimde işlenerek bu kavrama bir açıklık getirilmiş; bireyin kendini ve çevresini kullandığı dil vasıtasıyla nasıl anlamlandırdığı açıklanmış ve bu sürece etki eden faktörler örnekler yardımıyla ortaya konmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde Wittgenstein'ın ilk dönem eseri olan Tractatus-Logico Philosophicus genel özellikleriyle işlenmiş, daha sonra Felsefi Soruşturmalar'ın içerisinde yer alan ve eserin temelini oluşturan "kullanım" ve "yaşam biçimi" gibi kavramlar irdelenmiş; dil ve kavramların yaşam biçimine ve bulunduğu sisteme bağlı olarak, kullanım içerisinde farklı anlamlar taşıyabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yaşadığımız yüzyılda gelişen postmodern dünya algısı ve bakış açısı incelenip, bu postmodern yapının Wittgenstein'ın Soruşturmalar'ında ele aldığı bakış açısı ile ilişkisi ve benzer yönleri karşılaştırılmıştır. Tezin uygulama kısmında ise, çeşitli gazete haberleri ve farklı yazar ve düşünürlerin söylediği cümleler analiz edilerek, bu cümlelerden dil oyunları bağlamında sonuçlar çıkarılmıştır. Bu bağlamda Wittgenstein'ın fikirlerinin çok değerli olduğu ve doğru anlaşılmasının gerektiği, fikirleriyle kendinden sonraki dönemleri de etkilediği saptanmıştır. Çalışma, dil ve dil oyunlarının toplumdaki yeri ve önemi; dil ve anlamlandırmanın derin bir hayat temelinden geldiği ve dilin bizi ulaştırabileceği noktaların sınırsız olduğu olgusuyla sonuçlandırılmıştır.
In dieser Magisterarbeit wurde die "Sprachspieltheorie" von dem führenden Philosophen im Bereich der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts Ludwig Wittgenstein detailliert bearbeitet. Der Begriff "Sprachspiel", den er in seinem Werk "Philosophischen Untersuchungen" behandelt, wurde herausgearbeitet und erklärt. Hierbei wurden mit Hilfe von Beispielen die Faktoren gezeigt, die den Prozess beeinflussen, wie das Individuum durch seine Sprache sich selbst und seine Umwelt deutet. Im ersten Teil der Untersuchung wurde das Frühwerk Tractatus Logico-Philosophicus von Wittgenstein mit seinen allgemeinen Merkmalen behandelt, dann wurden die Begriffe wie ?Lebensform" und ?Verwendung" untersucht, die in den Philosophischen Untersuchungen behandelt wurden. Daraus der Schluss gezogen, dass die Sprache und Begriffe von Lebensform und vorhandenem System abhängig sind, und sie jenachVerwendung verschiedene Bedeutungen haben können. In den folgenden Abschnitten der Untersuchung wurden die wachsende postmoderne Weltwahrnehmung und Perspektive in unserem Jahrhundert geprüft. Des Weiteren wurden die Beziehungen und Ähnlichkeiten zwischen diesen postmodernen Perspektiven und der Perspektive in den Philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein verglichen. Im experimentellen Teil der Arbeit wurde durch die Analyse von verschiedenen Zeitungsnachrichten und Ausdrücken unterschiedlicher Schriftstellern und Denkern der Zusammenhang von Sprachspielen dargestellt. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die Ideen von Wittgenstein sehr wertvoll sind und man sie richtig wahrnehmen sollte und er mit seinen Ideen weitere Zeiträume beeinflusst hat. Die Untersuchung ergab, dass die Bedeutung der Sprache und Sprachspiele in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt, und die Sprache und ihre Bedeutung aus einer tieferen Lebensgrundlage kommen und wir mit der Sprache unbegrenzte Bereiche erreichen können.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dil oyunu, Felsefi Soruşturmalar, Wittgenstein, Yaşam biçimi, Kullanım, Anlam, Sprachspiel, Philosophischen untersuchungen, Wittgenstein, Lebensform, Verwendung, Bedeutung

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yalçın, C. (2013). Wittgenstein'ın Dil Oyunları kuramı ve dil oyunlarının toplumdaki yeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.