Generalize agresif periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ve sistemik antibiyotik uygulamasının seçilmis periodotontopatojenler üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalısmanın amacı; generalize agresif periodontitis (GAP) hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ile es zamanlı sistemik kombine antibiyotik (amoksisilin & metronidazol) uygulamasının subgingival Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia ve Tannerella forsythia miktarlarına etkisini klinik parametrelerle birlikte değerlendirilmistir. Ayrıca, GAP ve gingivitis teshisi konmus bireyler ile periodontal olarak sağlıklı bireylerin subgingival F. nucleatum, P. intermedia ve T. forsythia miktarları açısından kıyaslanmasıdır. Sistemik olarak sağlıklı 22 GAP hastasının 10'una yalnızca cerrahisiz periodontal tedavi (SRB grubu), 12'sine cerrahisiz periodontal tedavi ile es zamanlı sistemik kombine antibiyotik tedavisi (SRBab grubu) uygulanmıstır. Subgingival plak örneklemesi ve klinik periodontal değerlendirmeler tedavi öncesi ve cerrahisiz periodontal tedavi sonrası 1, 3 ve 6. aylarda gerçeklestirilmistir. Bununla birlikte, 15 gingivitisli (G) ve 15 periodontal olarak sağlıklı (S) bireyden subgingival plak örnekleri toplanmıstır. Hedef bakterilerin varlığı ve miktarı real time PCR yöntemi ile incelenmistir. SPRab grubunda 6 aylık kontrol periyodu boyunca hedef bakterilerin tamamının miktarlarında baslangıca göre anlamlı derecede azalmalar tespit edilmistir. SRPab grubunda SRP grubuna göre cep derinliklerinnin, klinik atasman seviyelerinin ve T. forsythia'nın 3 ve 6. aylarda istatistiksel olarak anlamlı olarak düsük miktarda olduğu saptanmıstır (p<0.05). GAP hastalarında gingivitisli bireylere göre F. nucleatum ve T. forsythia açısından anlamlı bir fazlalık tespit edilmistir (p<0.001). Bu çalısmanın sınırları içerisinde, GAP hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ile es zamanlı sistemik antibiyotik uygulamasının, tedavi sonrası erken dönemde subgingival T. forsythia miktarının anlamlı derecede düsük kalmasında etkili olabileceği düsünülmektedir.
The aim of this study was to evaluate the effect of non-surgical periodontal therapy and adjunctive use of systemic antibiotics (amoxicilline & metronidazole) on Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia and Tannerella forsythia counts in subgingival flora and on clinical parameters of generalized aggressive periodontitis patients. Study groups consisted of 22 aggressive periodontitis patients who were systemically healthy. A group of patients (n:10) were treated by scaling and root planing (SRP), whereas the patients in other group (SRPab) (n:12) were prescribed systemic antibiotics besides scaling and root planing. Clinical periodontal status of patients were evaluated and subgingival plaque samples were collected at baseline and 1st, 3rd and 6th months after periodontal treatment. Bacterial counts in subgingival plaque samples were determined by real time PCR. Significant reductions of all target bacteria were determined at the end of the study period. Lower T. forsythia counts in subgingival plaque samples (p<0.05) and greater pocket depth reductions (p<0.05) were observed in SRPab group at 1st, 3rd and 6th month, when compared to SRP group. Within the limits of this study, we conclude that scaling and root planing and adjunctive use of systemic antibiotics may be beneficial in the treatment of generalized aggressive periodontitis patients.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Treatment, Tedavi, Antibiyotikler, Antibiotics, Antienfektif ajanlar, Anti infective agents, Fusobacterium nucleatum, Periodontal hastalıklar, Periodontal diseases, Periodontit, Periodontitis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yaprak, E. (2010). Generalize agresif periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedavi ve sistemik antibiyotik uygulamasının seçilmis periodotontopatojenler üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.