Kamunun aydınlatılması ilkesi kapsamında kazanç yönetimi uygulamalarının finansal raporlama kalitesi ve şirket performansı üzerine etkisi: İMKB'de bir uygulama

dc.contributor.advisorKarasioğlu, Fehmi
dc.contributor.authorDuman, Haluk
dc.date.accessioned2015-09-11T12:57:59Z
dc.date.available2015-09-11T12:57:59Z
dc.date.issued2010-10-25
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSon yıllarda yaşanan muhasebe skandalları şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları sonucu elde edilen mali raporlara olan güveni ortadan kaldırmıştır. Muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında asgari güven sağlayan bağımsız denetim şirketleri de muhasebe hilelerini tespit edememesi veya tespit etse bile olumlu görüş belirtmesi yeni yasal düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. Mali tablolarda yer alan yanıltıcı bilgiler şirket ve çevresinde iflasa kadar götüren bir sürece yol açmaktadır. Bu bağlamda, kazanç yönetim uygulamalarının engellenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde şirket ve çevresi arasında sağlıklı ve güvenilir bir bilgi akışının sağlanması amacıyla kamuyu aydınlatmanın tanımı, kamuyu aydınlatma araçları ile şirket ve çevresi üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır. İkinci bölümde ise kazanç yönetimi tanımı, kazanç yönetim araçları, kazanç yönetiminde amaç ve yöneticilerin motivasyonları ortaya konulacaktır. Son olarak kazanç yönetiminin tespiti için uygulanan modeller açıklanacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, şirket ve çevresi arasında en önemli iletişim ve bilgi kaynağı olan finansal raporlama türleri, finansal raporlarda yer alan bilginin taşıması gereken özellikler ve finansal raporlama kalitesini belirleyen faktörler ortaya konulacaktır. Yine bu bölümde performans göstergeleri ortaya konarak finansal açıdan performans değerlemesine ait faktörler anlatılacaktır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' na kayıtlı şirketler üzerinde Jones (1991)' un tahakkuk modeli kullanılarak kazanç yönetim teknikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Yine bu bölümde şirketlerin kamuyu aydınlatma ilkesini de içerisine alan kurumsal yönetim indeksine bağlı olarak şirketlerin kamuyu finansal ve finansal olmayan bilgileri aydınlatma seviyelerinde etkili olan faktörler ortaya konacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise şirketin performans göstergeleri üzerinde kamuyu aydınlatma ilişkisi bağlamında etkili olan faktörler ortaya konacaktır.en_US
dc.description.abstractAccounting scandals in recent years cut out the confidence on the financial reports gained as a result of accounting policies which companies applied. Independent auditing companies which provide the minimum trust in finding accounting tricks can not identify accounting tricks or even if they identify they give positive opinions that have made the new legal arrangements compulsory. Deceptive information in the financial statements causes a process that ends with bankrupt in the company and its environment. In this perspective, it is very important to determine needed adjustments and to do them in order to restrain earminngs management applications. In the first part of the study, it will be shown the description of the disclosure in order to provide a dependable information flow between the company and its environment and disclosure means and their effects on the company and its environment. In the second part of the study the definition of earnings management, the means of earnings management, goals in earnings management and the managers? motivation will be given. Lastly; the models applied to detect the earnings management will be explained. In the third part of the study; the financial report types which are the important resources of information and communication between the company and its environment, the features that the information has to have in financial reports, the factors that determine the quality of the financial reporting will be presented. Again in this part, by showing the performances the factors dealing with the performance evaluation will be explained. And in the fourth part of the study, earnings management techniques will be tried to determine by using Jones? (1991) accrual model on the companies registered in İstanbul Stock Exchange Market (İMKB). In this part, the factors affecting the companies? disclosure on financial and non-financial information will also be shown depending on corporate governance principles which also includes disclosure principle. In the last part of the study, the factors effective in the perspective of disclosure relation on a company?s performance indicators will be shown.en_US
dc.identifier.citationDuman, H. (2010). Kamunun aydınlatılması ilkesi kapsamında kazanç yönetimi uygulamalarının finansal raporlama kalitesi ve şirket performansı üzerine etkisi: İMKB'de bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2660
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİstanbul Stock Exchangeen_US
dc.subjectİstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)en_US
dc.subjectFinansal performansen_US
dc.subjectFinancial performanceen_US
dc.subjectFinansal raporlamaen_US
dc.subjectFinancial reportingen_US
dc.subjectFinansal raporlama standartlarıen_US
dc.subjectFinancial reporting standartsen_US
dc.subjectFinansal tablolaren_US
dc.subjectFinancial tablesen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectMuhasebe ilkelerien_US
dc.subjectAccounting principlesen_US
dc.subjectMuhasebe uygulamalarıen_US
dc.subjectAccounting applicationsen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.subjectRaporlamaen_US
dc.subjectReportingen_US
dc.subjectYönetimen_US
dc.titleKamunun aydınlatılması ilkesi kapsamında kazanç yönetimi uygulamalarının finansal raporlama kalitesi ve şirket performansı üzerine etkisi: İMKB'de bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe practices of earnings management effect over the quality of financial reporting and company's performance in the principal of disclosure: An application in IMKBen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
279096_removed.pdf
Boyut:
2.33 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Haluk Duman
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: