Early onset of IgA nephropathy presenting with nephrotic syndrome

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

5 yasında erkek hasta hastanemize vucudunda sislik nedeniyle basvurdu. İdrar analizinde mikroskopik hematüri ve nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. Kan basıncı normal sınırlardaydı. Kompleman 3 ve 4 düzeyleri normal, ANA negatifti. Hastaya 4 hafta süreyle prednizolon tedavisiverilmesine rağmen proteinürisi sebat ettiği için perkütan böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopsi IgA nefropatisi ile uyumluydu. Tedaviye siklofosfamid eklendi. Proteinuri 12 haftalık siklofosfamid tedavisinden sonra düzeldi. Bu IgA nefropati olgusu erken yasta nefrotik sendrom kliniği ile ortaya çıkması sebebiyle rapor edilmistir.
A 5-year-old boy was admitted to our hospital with the complaint of swelling of his whole body. Urine analysis revealed nephrotic range proteinuria and microscopic hematuria. He was normotensive. Complement C3 and C4 levels were normal. Antinuclear antibodies (ANA) were negative. A percutaneous renal biopsy was performed because of the persistent proteinuria despite a full course of 4 weeks of steroid treatment. The renal biopsy was consistent with IgA nephropathy. Then cyclophosphamide was added to the treatment. Proteinuria disappeared after 12 weeks of cyclophosphamide treatment. This case of IgA nephropathy is reported because of the early age of onset and because of presenting with nephrotic syndrome.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Gazi Medical Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

3

Künye