W. Radloff’un Sözlüğünde Yer Alan Çağatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Wilhelm Radloff’un birçok Türk lehçesininden örnekler barındıran Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte (Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy) adlı eseri, Çağatay Türkçesi bakımından da önemlidir. Çağatay Türkçesine ait birçok kelimenin yer aldığı bu sözlük denemesi, çeşitli açılardan Türklük bilimi araştırıcılarının ilgisine muhtaçtır. Bu çalışmada, Wilhelm Radloff’un sözlüğünde yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimeler farklı yönlerden incelenmiştir.
W. Radloff’s dictionary called Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte (Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy) which contains a lot of words of Turkish dialects is also important in terms of Chagatay Turkish. This dictionary study which contains many Chagatay Turkish words has been in need of the interest of Turcology researchers in many aspect. In this study, the Chagatay Turkish words in W. Radloff’s dictionary have been analysed in different aspects.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

25

Künye