Türkiye ve Almanya'daki halkla ilişkiler eğitiminin karşılaştırılması ve Türkiye için yeni bir model önerisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Halkla ilişkiler bir bilgi işidir. Bilginin üretilmesinde, dağıtımında, değişimde, depolanmasında önemli bir yeri vardır. Bu bilgi çağında halkla ilişkiler önemli rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler eğitimini bilimsel bir temele oturtmak, ileriye dönük halkla ilişkiler çalışmalarından haberdar olmak bunları uygulamaya koymak ve bireyleri mesleğe yetiştirirken yenilikleri de ders programlarına ekleyerek onları mesleğe hazırlamak iyi bir halkla ilişkiler eğitimi vermek için önem arz etmektedir. Çalışmamızda Türkiye ve Almanya'daki eğitim sistemi özellikle de halkla ilişkiler eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. Amacımız Türkiye ve Almanya'daki Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okutulan ders programlarını inceleyerek her iki ülke içinde geçerli olabilecek ve öğrencileri iş hayatında destekleyecek ve onlara günümüz yaklaşımlarında yol gösterecek çıkarımlar elde etmektir. Bu nedenle Türkiye ve Almanya'dan kotalı örnekleme yöntemiyle üçer üniversite seçilmiş ve bu üniversitelerin kuram ve uygulamalı eğitimleri incelemeye alınmıştır. Bu inceleme içerisinde öğrencilere anket uygulanmış, öğretim görevlileri ile görüşmeye gidilmiş ve bizzat üniversiteler ziyaret edilerek mevcut durum hakkında bilgi alınarak bu üniversitelerin ders programları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yeni bir halkla ilişkiler ders programı için önerilerde bulunulmuştur.
Public Relations is acting with information, it has an important place by producing, distributing, changing, storing and by revulating of informations. In this information time Public Relations plays an important role To get a scientific base in Public Relations Education, to have information about the Works of Public Relations and to set the new innovation in schedules of Public Relations departments is very important for the who get the education of Public Relations. In this work we try to give information about the education systems of Turkey and Germany particularly about Public Relations Education. Our aim is to get inferences for the both countries with examine the Public Relations schedules of Turkey and Germany, the inferences should champion the approach of the business area of students. Therefore we choose with qouta sampling three university. We examine these universities with their theory and practice education. In this research we apply public survey to students, made interviews with lecturer and we visited this universities to get information about their Public Relations education and their schedules in Public Relations departments. As a result of the research we try to purpose a new Public Relations schedule for the Public Relations Education in Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Almanya, Germany, Anket tekniği, Questionnaire technique, Ders programları, Curriculum, Eğitim bölgesi, Education region, Eğitim hizmetleri, Education services, Halkla ilişkiler, Public relations, Öğrenme yöntemleri, Learning methods, Öğretim elemanları, Instructors

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülsünler, M. E. (2008). Türkiye ve Almanya'daki halkla ilişkiler eğitiminin karşılaştırılması ve Türkiye için yeni bir model önerisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.