Bazı kayaçların mekanik özellikleri ile öğütülebilirliğinin ilişkilendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında; kalsit, barit, kolemanit ve boksitin mekanik dayanım değerleri, kırılma parametreleri ve öğütülebilirlik - Bond iş indeksi değerleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. İlk aşamada, kaya mekaniği deneyleri gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada, farklı besleme boyut fraksiyonlarına sahip numuneler, çelik bilyalı değirmende öğütülerek özgül kırılma hızı (Si) ve toplam kırılma dağılım fonksiyonu (Bi,j) parametreleri belirlenmiştir. Üçüncü aşamada ise standart Bond değirmeninde öğütme işlemi yapılarak öğütülebilirlik ve Bond iş indeksi değerleri belirlenmiştir. Daha sonra ise belirlenen bütün değerler arasında ilişkiler araştırılmıştır. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların birbirleri ile ilişkilendirilmesi neticesinde genel olarak, mekanik dayanım değerlerinin artışı ile özgül kırılma hızı (Si) ve aT değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, mekanik dayanımın artışına bağlı olarak, Bi,j parametresi ? değeri artmakta yani ürünlerin boyut dağılımı irileşmektedir. Öğütülebilirlik (G) değerlerinin mekanik dayanım değerlerinin artışı ile azaldığı ve buna bağlı olarak Bond iş indeksi (Wi) değerlerinin arttığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, kırılma parametreleri özgül kırılma hızı (Si) ve aT değerlerinin artışı ile öğütülebilirlik (G) değerlerinin arttığı, Bond iş indeksi (Wi) değerlerinin ise azaldığı belirlenmiştir.
In this thesis, correlations of mechanical strength values of calcite, barite, colemanite and bauxite with their breakage parameters and grindability - Bond work index values were investigated. Firstly, rock mechanics experiments were carried out. Secondly, the samples of different feed particle size were ground in steel ball mill and the specific rate of breakage (Si) and cumulative breakage distribution function (Bi,j) parameters were determined. Finally, the grindability and Bond work index values were determined using the standart Bond mill. From the experimental studies, it was determined that, the specific rate of breakage (Si) and aT values decrease with increasing mechanical strength. Similarly, (Bi,j) parameter ? value increases with increasing mechanical strength, thus particle size distribution of products get coarser. Another relationship was determined between mechanical strength and grindability (G) - Bond work index (Wi). As mechanical strength increased, grindability (G) values decreased and Bond work index (Wi) values increased. As the specific rate of breakage (Si) and aT values increase, the grindability (G) values also increase and Bond work index (Wi) values decrease.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaya mekaniği, Rock mechanics, Kırılma parametreleri, Fracture parameters, Öğütme, Grinding

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aras, A. (2009). Bazı kayaçların mekanik özellikleri ile öğütülebilirliğinin ilişkilendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.