Temel şiî tefsirlerine göre Hz. İsa'nın urûcu ve nüzûlü meselesi

dc.contributor.advisorBaybal, Mustafa Sami
dc.contributor.authorBashiri, Mohammed İhsan
dc.date.accessioned2017-11-16T13:02:04Z
dc.date.available2017-11-16T13:02:04Z
dc.date.issued2011
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractHz. İsa şahsiyeti ve yaşadığı hayat itibariyle gerek Yahudilik, gerek Hıristiyanlık ve gerek İslâmiyet'te en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu tartışmalar, anlayışlar ve telâkkiler tarih boyunca birtakım farklılıklarıyla kaynaklara nakledilmiştir. Yahudiler daha baştan Hz. İsa'yı sahte Mesih diye inkâr edip öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. Hâlâ gerçek Mesih olarak Davud soyundan birisinin gelmesini beklemektedirler. Onlara göre Allah'ın devletini Mesih kuracaktır. Hıristiyanların inancına göre Hz. İsa, Yahudiler tarafından çarmıha gerilip öldürülmüştür. O, Hz. Âdem'den beri insanlığın yüklendiği ``aslî suç''a kefaret olarak dünyaya gelip çarmıha gerilmiş ve ölümünden üç gün sonra dirilerek Baba'nın yanına çıkmıştır. Âhir zamanda beklenen şartlar gerçekleşince kurtarıcı olarak dünyaya inecektir. Müslümanlar ise Kur'ân'ın verdiği bilgilere dayanarak çarmıh olayının asla gerçekleşmemiş olduğunu ve Allah'ın onu kendi katına yükseltildiğini savunmuşlardır. Bazı ayrıntılar haric, Şiîler ve Sünnîler Hz. İsa'nın urûcu ve nüzûlü meselesinde aynı anlayışa sahiptirler. Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gelişi hakkında açık bir âyet bulunmamaktadir. Gerek Şiî gerekse Sünnî klâsik müfessirleri bazı âyetlerin Hz. İsa'nın tekrar dünyaya gelişine işaret ettiği görüşünü paylaşmaktadırlar. Bazı çağdaş müfessirler ise Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gelişine karşı çıkmaktadırlar. Çünkü Hz. İsa'nın Allah katına yükselişini fizîkî değil; mertebe yükselişi olarak algılamaktadırlar.en_US
dc.description.abstractJesus, considering his personality and his life, has been one of the controversial subjects whether in Judism or Christianity as well as Islam. These disputes, understandings and viewpoints along with the history have been narrated from sources with certain diversities. At first The Jews viewed him as a fake Messiah then attempted to take his life. Jews are still waiting for the one to come as a Messiah of The David?s descent. According to the jews Messiah will found a God?s state. According to the Christians? belief, Jesus was crucified and killed by the Jews. He came to the world, as atonement for ?original sins? which humanity has committed since Adam, crucified and three days after his death he resuscitated then ascended to God. On the predestination day when conditions which are sure to happen, he-jesus-will come down as a Savior. As for Muslims, they have been advocating based on information, which Koran gives that crucifixion had never happened and He was ascended to heaven by Allah on his side. Based on some details, the Shiites and the Sunnites have the same understanding in the issue of Jesus? ascension and descent. There is no obvious verse about Jesus? ascension and descent in the Holy Koran. Both Shiites and Sunnites? Mufassers share the same view that some of the Koran verses point out that Jesus will be brought down to the world. Based on some contemporary mufassers, they object that Jesus will be brought down to the world. Therefore, they perceive Jesus? ascension as rank ascension but not physical.en_US
dc.identifier.citationBashiri, M. İ. (2011). Temel şiî tefsirlerine göre Hz. İsa'nın urûcu ve nüzûlü meselesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6711
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDinler tarihien_US
dc.subjectHistory of religionsen_US
dc.subjectNüzulen_US
dc.subjectNuzulen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleTemel şiî tefsirlerine göre Hz. İsa'nın urûcu ve nüzûlü meselesien_US
dc.title.alternativeJesus ascention and descent problem according to basic shiite tafsirsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
274235.pdf
Boyut:
1.27 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: