Sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin sağlanmasında kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemi: Ankara ilindeki iki hastanede hasta güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik mukayeseli bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-11-16

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde risk faktörünün yüksek olması ve son yıllarda sağlık hizmetleri sunumunda tıbbi hataların artış göstermesi, sağlık hizmetleri sunumundaki kalite ve standartların gözden geçirilmesini ve hasta güvenliğine yönelik ciddi çalışmalar yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bireylere zarar verebilecek hataların önceden belirlenebilmesi ve önlenebilmesi için sağlık kurum ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada sağlık kurumları bünyesinde yürütülecek olan kalite ve akreditasyon çalışmaları bireylerin daha sağlıklı ve daha güvenli şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayabilecektir. Bu çalışmada, hasta güvenliğinin sağlanması sürecinde kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemi konusu incelenmiş; bu kapsamda hizmet kavramı ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel kavramlar; Türkiye ve dünyadaki sağlık hizmetleri; hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kavramları da detaylı olarak irdelenmiştir. Son bölümde ise Ankara ilindeki iki hastanede yapılan araştırmada elde edilen veriler mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.
High risk factor in the provision of health services and recently increased medical errors in the provision of health services have led to reviewing of quality and standards in offering health services and the performance of serious studies for patient safety. A great responsibility rests with health institutions and their personnel for the pre-detection and prevention of errors that may harm individuals. In this respect, quality and accreditation studies to be carried out within the body of health institutions shall enable individual to utilize the healthcare facilities in a more healthy and safe way. In the present study, the significance of quality and accreditation studies in the process of ensuring the patient safety was pointed out; and in this regard, the concept of offering service and basic concepts in healthcare services; healthcare services in Turkey and in the world, patient safety, concepts of quality and accreditation in healthcare services were thoroughly examined. In the last part, the data obtained from the research carried out in two hospitals in Ankara are comparatively evaluated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sağlık hizmetleri, Toplam kalite yönetimi, Akreditasyon, Hasta güvenliği, Tıbbi hata, Healthcare services, Total quality management, Accreditation, Medical error, Patient safety

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yetginlioğlu, Ö. (2009). Sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin sağlanmasında kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemi: Ankara ilindeki iki hastanede hasta güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik mukayeseli bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.