Ratlarda TRANS-9 18:1 oktadekenoik asit izomerinin sistemik inflamasyon gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada diyet ile alınan trans-9 18:1 oktadekenoik asit izomerinin, ratlarda sistemik inflamatuar belirteçleri, insülin, troponin ve homosistein üzerine olan etkilerini araştırdık. Bu amaçla 45 adet rat kullanıldı. Ratlar kontrol (20 adet) ve çalışma grubu (25 adet) olmak üzere ikiye ayrıldı. Çalışma grubundaki ratlara 10 gün süre ile 50mg/gün elaidik asit verildi. Bu süre sonunda ratlardan eter aneztezi altında intrakardiyak punksiyonla kanları alındı ve serumlarında yağ asitleri, CRP, TNF-?, IL-6, insülin, troponin ve homosistein düzeyleri ölçüldü. CRP ve TNF-? değerlerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde artmış olduğu, insülin ve homosistein değerlerinin ise azaldığı belirlendi. Her iki gruba ait IL-6 ve troponin değerleri arasında önemli bir fark bulunmadı. Sonuçta, trans yağ asidi alımının sistemik inflamasyonun aktivasyonuyla koroner kalp yetmezliği, insülin resistansı ve diabet riski oluşabileceği kanaatine varıldı.
In this study, we have investigated the effects of trans-9 18:1 octadecenoic acid isomer on systemic inflammatuary markers, insulin, troponin and homocystein in rats. For this purpose, totally 45 male rats were used. The rats were divided into two groups as control (20 rats) and study group (25 rats). To the study group 50 mg / day of elaidic acid was given for a period of 10 days. At the end of that period blood samples of the rats were collected by intracardiac puncture under ether anesthesia. Serum fatty acids, CRP, troponin, TNF-?, IL-6, ınsulin and homocystein levels we measured. CRP and TNF-? levels of the study group were significantly increased whereas insulin and homocystein levels were decreased than the same parameters of the control group. There was no significant difference between IL-6 and troponin levels of the groups. It was concluded that dietary consumption of unsaturated trans fatty acids may result in coronary heart defficiency, ınsulin resistance and diabes by activating systemic inflammation

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Trans yağ asidi, İnflamasyon, C-reaktiv protein, İnterlökin, Trans fatty acids, Inflammation, C-reactive protein, Interleukin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Deveci, E. (2009). Ratlarda TRANS-9 18:1 oktadekenoik asit izomerinin sistemik inflamasyon gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.