Popüler kültür ürünü olarak yerli durum komedilerinin dil ekseninde incelenmesi: Türk Malı dizisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-09-29

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Popüler Kültür Ürünü Olarak Yerli Durum Komedilerinin Dil Ekseninde İncelenmesi: Türk Malı Dizisi isimli yüksek lisans tezi, durum komedisi türündeki bazı yapımların senaryosunda kullanılan Türk dili hatalarını ve kullanılan argo söylemleri incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Tezin birinci bölümünde; kitle iletişim araçlarının kitleler üzerinde oluşturduğu etkileri belirleyebilmek amacıyla popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarına açıklık getirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, kitle iletişim araçları ile bu araçların bireyler ve toplumlar üzerinde oluşturduğu etkiler araştırılmıştır. Yine bu bölümde, tez konusunu oluşturan durum komedilerinin, tarihsel gelişimine değinilmiş ve durum komedilerinin tür ve çeşitleri incelenerek bu türün bazı örneklerinin, Türk dili üzerinde oluşturdu olumsuz etki. Uygulama bölümünü oluşturan çalışmanın üçüncü bölümünde ise, 2010 yılında özel bir televizyon kanalında yayınlanmış olan Türk Malı dizisinin üç bölümü, Türk dili üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri belirlemek amacıyla, söylem analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem kapsamında Türk dil yapısını bozan sözcükler tespit edilmiş ve bu sözcüklerin hangi karakter tarafından kaç kez tekrar edildiğinin belirtildiği tablolar oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: Durum komedileri, kitle iletişim araçları, televizyon
This masters thesis named Analysis of Domestic Sitcom in the Axis of Language: Turk Malı TV Series as a Product of Popular Culture is prepared in order to analyze the mistakes of Turkish language and the slang language used in the scenarios of some programs which are types of sitcoms. In the first part of the thesis, the terms popular culture and mass culture are clarified in order to define the effects of mass media on population. In the second part of the thesis, mass media and the effects of it on individuals and communities are analyzed. The historical development of Sitcom, which comprises the main topic of the thesis, is mentioned and negative impacts of some examples of it on Turkish language is also analyzed in the second part. In the third part, this also forms the application part of the thesis; three parts of Turk Malı TV series that were featured on a private channel in 2010 are analyzed by the technique of discourse analysis in order to define the negative impacts of it on Turkish language. Words that corrupt the structure of Turkish language are defined by using this technique and tables are constructed to show how many times these words are repeated by the characters. Keywords: Situation comedies, mass media, television.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Durum komedileri, Kitle iletişim araçları, Televizyon, Situation comedies, Mass media, Television

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Apaydın, Ş. C. (2012). Popüler kültür ürünü olarak yerli durum komedilerinin dil ekseninde incelenmesi: Türk Malı dizisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.