Konya ve Mersin il merkezlerinde yaşayan bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-10-21

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Su ürünlerinin, beslenmede taşıdığı önem, hayvansal protein kaynağı oluşu ve mineral içeriği açısından büyüktür. Bu çalışma, denize kıyısı olan Mersin ilinde 500 ve denize kıyısı olmayan Konya ilinde 500 olmak üzere bu iki ilin balık tüketim davranışlarının incelenmesi amacıyla 1000 kişi üzerinde yürütülmüştür. Ankete katılanların tavuk-hindi etini birinci sırada (Konya: % 47,8; Mersin:% 47,0) , sığır-koyun etini ikinci sırada (Konya: %25,6; Mersin: %24,2) balık etini son sırada (Konya: %22,8; Mersin:%25,8) tükettikleri saptanmıştır. En çok tüketilen balık çeşitleri Konya'da sırasıyla hamsi, palamut ve somon, Mersin'de ise sırasıyla hamsi, çipura ve son olarak da levrektir. Katılımcıların Konya'da % 65,8'inin Mersin'de % 90,4'ünün balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da az yağda kızartma yöntemini Konya'da % 43,1, Mersin'de % 44,0 olarak tercih ettiği saptanmıştır. Katılımcılar Konya'da (% 53,2), Mersin'de (% 70,6) haftada 0-4 kg arasında balık tükettikleri saptanmıştır. ?Türkiye'de yeterli ve dengeli şekilde balık tüketildiğine inanıyor musunuz?? sorusuna katılımcılar Konya'da % 72,8'i Mersin'de % 84,2'i hayır cevabı vermiştir. Hayır diyenlerin neden olarak sırasıyla Konya'da % 25,4 ?kokusu?, % 20,2 ?pahalı?, % 15,4 ?balığa ulaşmada güçlük?, % 15,0 ?balığı sevmeme?, Mersin'de ise % 46,2 ile ?pahalı?, % 17,6 ?balığa ulaşmada güçlük?, % 11,8 ? balığı sevmeme?, % 9,6 ?kokusu? cevabı vermiştir. Araştırma sonunda, bireylerin aylık gelirleri, meslek durumları, öğrenim durumları, haftalık balık tüketimi, balıkları temin şekli ve tüketim biçimi, balık seçerken neye dikkat ettikleri, dini inançlarının balık tüketimini etkileyip etkilemediği ve bireylerin balık tüketimine yaklaşımlarına ve bilgi düzeylerine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.
Fishery products, the importance of nutrition, animal protein source and being big in mineral content. This study, which is landlocked, landlocked in the Konya province of Mersin province, 500 and 500 to 1000 people in order to examine the behavior of these two provinces was carried out on fish consumption. Chicken-turkey meat first in the survey respondents (Konya: 47.8%; Mersin: 47.0%), second in the flesh of cattle-sheep (Konya: 25.6%; Mersin: 24.2%) at the end of the flesh of fish (Konya: 22.8%; Mersin: 25.8%) consumed was determined. The most consumed fish in Konya was determined as anchovy, bonito and salmon, respectively and in Mersin as anchovy, sea bream and finally sea bass, respectively. It was found that 65,8% of participants from Konya and 90,4 % from Mersin consumed the fish as fresh, and type of consumption is preferred to be fried in Konya (43,1%) and Mersin (44,0%). It was determined that most of the families in Konya (53,2%) and Mersin (70,6%) consumed 0-4 kg fish a week. 72,8 % of participants in Konya and 84,2% of participants in Mersin answered the question ? Do you think that sufficient and balanced fish is consumed in Turkey?? as ?No?. Those saying ?no? gave following reasons in Konya; 25,4% for ?its smell?, 20,2% for ?its expensiveness?, 15,4% for ?failing to find fish?, 15,0% for ?dislike of fish? and in Mersin; 46,2% for ?its expensiveness?, 17,6% failing to find fish?, 11,8 % for ?dislike of fish?, 9,6% for ?its smell?. At the end of study, results were obtained related to monthly income of individuals, their professional status, educational backgrounds, weekly fish consumption, supply and consumption form of fish, what they regard when choosing fishes, whether or not religious beliefs influence fish consumption and approaches of individuals to the fish consumption and their knowledge levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Balık tüketimi, Tüketim alışkanlıkları, Satın alma davranışı, Fish consumption, Consumption habits, Buying behavior, Konya, Mersin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şen, A. (2011). Konya ve Mersin il merkezlerinde yaşayan bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.