TDY 2007'ye göre tasarlanmamış betonarme çerçevelerin düzlem dışı perde duvarla güçlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-07-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemiz dünyada depremselliği en yüksek olan ülkelerden birisidir. Yaşadığımız depremler sonucu yapılarımızda çok büyük yapım, malzeme ve işçilik hataları olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, son yıllarda yaşanan depremlerden sonra yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarına göre deprem bölgelerinde inşa edilmiş yapıların büyük kısmında tasarım ve yapım kusurlarının olduğu da görülmüştür. Bu tasarım ve yapım kusurları, sadece deprem bölgelerinde değil, deprem bölgesi olmayan bölgelerde de mevcuttur. Bu sebeplerden dolayı ülkemizdeki yapı stoğunun bir an önce incelenip, uygun güçlendirme yöntemleri ile güçlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Son yıllarda güçlendirme çalışmaları ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmıştır. Yapılan güçlendirme çalışmalarında yapıların tamamen boşaltılması gerektiği düşünülmüştür. Ancak, bu durum okul, hastane, yurt gibi kamu binalarında uygulandığında büyük ekonomik kayıplarla karşılaşılacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, güçlendirme için yapılan perde duvarlar düzlem dışına yerleştirildikleri için yapıların boşaltılmasına gerek kalmaması ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu tez çalışmasında 1/3 ölçekli 4 adet deney elemanı depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır yatay yükler etkisinde test edilmiştir. Bu numunelerden bir tanesi herhangi bir güçlendirme yapılmayan, ülkemizde sıklıkla görülen yapım kusurları içeren ve deprem dayanımı yetersiz binaları temsil eden betonarme boş çerçevedir. Diğer deney elemanları ise betonarme boş çerçeveye güçlendirme uygulaması yapılmış deney elemanlarıdır. İkinci deney elemanı, eksenel yükten dolayı güçlendirilmesi gereken binaları temsil etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu deney elemanında kolonlar üç taraftan mantolanarak güçlendirilmiştir. Üçüncü deney elemanı, pencere boşluklu düzlem dışı betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş numunedir. Bu deney elemanı dış cephelerinde pencere boşluğu bulunan binaları temsil etmek amacıyla oluşturulmuştur. Son deney elemanı ise düzlem dışı iki betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş numunedir. Bu numunede pencere boşluklarının bulunduğu yerlere güçlendirme perdesi konulmamıştır. Test edilen bu deney elemanlarına ait histerezis eğrileri, zarf eğrileri, rijitlik, süneklik ve tüketilen enerji grafikleri verilmiş, bu deney elemanları arasındaki farklar incelenerek yorumlanmıştır. Son bölümde ise elde edilen deneysel sonuçlar irdelenerek değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Turkey is situated on a very active earthquake zone of the world. After the recent earthquakes it was observed that our building stock have several construction, design and detailing mistakes. These flaws not only exist in the earthquake regions but also exist in the non earthquake regions. For this reason the building stock must be evaluated and inconsistent structures strengthened with the proper methods. Recently repair and strengthening of existing buildings become a popular research topic. The strengthening of buildings necessitates the evacuation of the structure. On the other hand, school, hospital type structures must continue their function. In this study exterior shear wall addition to the existing exterior frames is proposed. Since the application is applied to the exterior of the building, the structure can continue its function during the application. In this study, 1/3 scaled 4 specimens were tested under reversed cyclic loading simulating the seismic action. First reference specimen was the bare frame and didn?t contain a strengthening and tested to see the reference behavior. Specimens have several design mistakes to represent the existing older structures. The other specimens retrofitted with different configurations. The second specimen represent the structure that has to be strengthened due to axial load. This specimen was retrofitted with column jacketing. The third specimen was strengthened with exterior shear walls and contained a window opening. The last specimen was also retrofitted with exterior shear wall but the shear walls were divided into two pieces. The histerezis curves, envelope curves, relative displacement curves, energy absorption curves and rigidity curves were presented and compared within the thesis. In the conclusion, the capacity increase of the frame was discussed and several recommendations were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Betonarme çerçeve, Deprem davranışı, Düzlem dışı perde duvar, Güçlendirme, Tasarım ve yapım kusurları, Earthquake behaviour, Exterior shear wall, Strengthening, Desing and construction mistakes, Reinforced concrete frame

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ünal, A. (2012). TDY 2007'ye göre tasarlanmamış betonarme çerçevelerin düzlem dışı perde duvarla güçlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.