Tarihi sürecinde Irak'ta mülkiyet yapısı ve kadastro

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-01-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) tarafından 1998 yılında yayınlanan ve geleceğin kadastrosunu tanımlayan Kadastro 2014 raporu, kadastroya, özellikle de kadastral verilerin yönetimi anlayışına yeni bir vizyon getirmiştir. Bugün özellikle gelişmiş ülkelerde, bu vizyonun hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda Irak'ta kadastro çalışmaları 1932 tarih ve 50 sayılı 'Arazi Hukukunda Tesviye Kanunu' ile başlamış; çeşitli yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ile günümüze kadar gelinmiştir. Bu çalışmadan amaç; Irak'ta Çok Amaçlı Kadastroya olan ihtiyacı ortaya koymak, Irak'taki uygulamalarda karşılaşılan mülkiyete ilişkin problemlerin çözümüne yönelik olarak Kadastro 2014 raporu yaklaşımını incelemek ve Kerkük örneği ile Irak Cumhuriyetinde uygulanabilirliğinin teknik şartlarını ve veri altyapısını oluşturmaktır. Bu doğrultudan Türkiye'de ve Dünyadaki bazı örnek çalışmalar da irdelenerek, oluşturulması muhtemel çok amaçlı kadastro hakkında araştırmalar yapılmış Kerkük için uygun olan yöntemler analiz edilmiştir. Konunun Irak Cumhuriyetinde yeni olması nedeniyle mevcut sistemde kullanılan ve mevzuat içerisinde kalan çözüm yolları araştırılmıştır. Bu çalışma ile bir fikir, bir yol haritası ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece hem mevcut durumda atıl bulunan taşınmazlar ekonomiye kazandırılacak, hem de hukuki sıkıntılara çözüm yolları açılmış olacaktır. Belki "Çok Amaçlı Kadastro" Irak'ta hemen uygulanabilir değildir veya ekonomik olarak maliyeti oldukça yüksek bir proje olabilir. Ancak zamanla kurumların yavaş yavaş teknolojik imkanlardan da istifade ederek geliştirecekleri sistemler ile buna geçiş sağlanacaktır.
The cadastral survey 2014 report, which was published by the national catograghers union in 1998 and which defines the coming cadastral survey, has brought a new vision to the cadastral survey, especially to the management of cadastras survey data. Nowadays, specially in the developed countries, studies are done to carry out this vision. In this consistence, the cadastral survey studies in Iraq have started with the ?leveling statute in lands law? number 50 dated in 1932. The aims of these studies are to show the need for a multipurpose cadastral survey in Iraq and to study the approach of the cadastral survey 2014 report concerning finding solution to the problems faced in possession matters through the applications in Iraq and to from the data substructure and the technical conditions of the feasibility in Iraq showing Kirkuk as a model. Also, illustration studies in Turkey and the world will be investigated and researches about the likely multipurpose cadastral survey will be done. Thus, the suitable once for Kirkuk will be analyzed. Due to the newness of the law in Iraq, solution used in the existing system and remaining in the law of land will be researched. An opinion, a road map will be tried to produce through this study. The inactive immovable possessions in the existing situation will be gained to the economy. Also, a solution to the low trouble will be suggested. The multipurpose cadastral survey may not be applicated soon in Iraq and economically the cost may be high. However, a transition will be obtained by making benefit of technological apportunities and improving the systems by the institution.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çok amaçlı kadastro, Kadastro, Tapu sicili, Mülkiyet, Cadastre, Land registry, Property, Multipurpose cadastral

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Hassan, N. (2011). Tarihi sürecinde Irak'ta mülkiyet yapısı ve kadastro. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.