Gece ve gündüz yaptırılan tükenme egzersizlerinin serum melatonin düzeylerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Melatonin ve egzersiz ilişkisini konu alan çalışmaların daha çok bu hormonun antioksidan aktivite üzerindeki etkisine odaklandığı gözlenmektedir. Buna karşın gece ve gündüz yapılan fiziksel aktivitenin melatonin düzeylerini nasıl etkilediğine dair araştırmalar son derce sınırlıdır. Ayrıca bu konuda sunulan raporların sonuçları arasında da bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı da tükenmeye kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin serum melatonin düzeylerini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Bu araştırma, aktif olarak bir spor yapmayan 10 adet sağlıklı erkek sedanter üzerinde gerçekleştirildi. Deneklerin yaş ortalamaları 22.20 ± 0.24 yıl, boy ortalamaları 174.60 ± 2.33 cm, vücut ağırlığı ortalamaları ise 69.70 ± 2.42 kg olarak belirlendi. Çalışma protokolü Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı. Deneklerden sabah saat 10.00'da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere iki defa kan örnekleri alındı. Aynı denek grubundan 48 saat sonra benzer şekilde gece saat 12.00'da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere yine iki defa olmak üzere toplam 4 defa kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde ELISA (USCN Life Science Inc. P.R.China, Lot No: L110707148) yöntemiyle serum melatonin düzeyleri (pg/ml) tayin edildi. Mevcut çalışmanın sonuçları hem gündüz, hem de gece tükenmeye kadar yaptırılan egzersizlerin serum melatonin düzeyleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir.
The area subject to the relationship between melatonin and exercise studies focused on more of this hormone?s effect on antioxidant activity has been observed. However, day and night about how this affects the physical activity levels of melatonin research is limited. Also, there is no consensus among the results of the reports submitted. The aim of this study was to investigate how the affect exhaustion exercise during the day and night on serum melatonin levels. This research was performed on ten healty sedanter men who was not engaged active sport. Mean age of subjects are 22.20 ± 0.24 years, mean heigth are 174.60 ± 2.33 cm, body weigth was determined as 69.70 ± 2.42 kg. Study protocol was approved by Selcuk University Selçuk Üniversitesi Physical Education and Sport Education ethics committe. Blood samples was taken from subject two times firstly at a.m. 10.00 and secondly immediately after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion. From the same subjects blood samples were taken at p.m. 12 and immediately after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion and in this manner 4 times blood had been taken 4 times. Blood samples were analyzed for serum melatonin by ELISA method (USCN Life Science Inc. P.R.China, Lot No: L110707148) and levels given as pg/ml. The results of present study show that not only daytime exercise but also nigth exercise by the exhaustion do not have significant affect on serum melatonin levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gündüz egzersizi, Melatonin ve yorgunluk, Day time exercise, Melatonin and exhaustion, Gece egzersizi, Nigth exercise

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demirhan, B. (2011). Gece ve gündüz yaptırılan tükenme egzersizlerinin serum melatonin düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.