Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsan oosit, sperm, embriyo ve ovarial dokunun endikasyonu konmak şartıyla dondurularak saklanabilmesi gerek hastalar gerekse tüp bebek teknolojisinin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Vitrifikasyon, krioprotektan kullanılarak materyalin ve sıvıların yüksek soğutmada buz oluşturmadan camsı bir faza geçtiği yöntemdir. Oositlerin büyüklüğü, şekli, geçirgenliği, kalitesi, ait olduğu tür ve gelişim dönemi başarılı bir dondurma için önemli özelliklerdir. İnsan oositlerinin dondurulmasında kullanılan kriyoprotektif ajanlar soğuk şoku ve donma esnasında gelişen diğer hasarlara karşı koruma sağlarlar. Kriyoprotektanların optimum ilave oranları ve maruz bırakma süreleri türe özgü olmakta ve spesifik hücre parametrelerinin bilinmesini gerektirmektedir. 112 adet insan MII oositlerinde yapmış olduğumuz çalışmada vitrifikasyon işlemi için oositler, her bir grup için farklı dengeleme solüsyon yüzdelerine, dengeleme solüsyonuna maruz bırakma sürelerine ve çözme solüsyonundaki sükroz molaritelerine göre 4 gruba ayrılmışlardır. Grup I oositleri dengeleme solüsyonu olarak HEPES bazlı EG+DMSO'dan oluşan %3,75 - %5 - %7,5'luk solüsyonlarda 3,5dk, Grup II oositleri %1,37 - %3,75 - %7,5'lık solüsyonlarda 7-9dk, Grup III oositleri %3,75-%5-%7,5'luk solüsyonlarda 7-9dk, Grup IV oositleri ise %1,37 - %3,5 - %5 - %10'luk solüsyonlarda 3,5 dk bekletilmiştir ve arkasından her grubun oositleri 30-40sn vitrifikasyon solüsyonunda tutularak fibreplug'a yüklenip sıvı azota atılmıştır. 2 saat sonra sıvı azottan çıkarılan Grup I oositleri 0,5M - 0,2M, Grup II oositleri 0,5M - 0,2M, Grup III oositleri 1,25M - 0,6M - 0,3M, Grup IV oositleri ise 1,5M - 0,4M - 0,2M HEPES bazlı sükroz ilaveli çözme solüsyonlarından sırasıyla molaritesi çoktan aza doğru 5dk içerisinde geçirilmiştir. Tüm oositlere 3 saatlik bir inkübasyon sonrası ICSI işlemi uygulanmış olup 18-20. saat 2PN kontrolleri yapılmıştır. Oositler vitrifikasyon öncesi ve çözme sonrası morfometrik ve fertilizasyon oranları açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede Grup I'in diğer gruplara göre yüksek fertilizasyon oranlarına sahip olduğu, Grup III'te ise sadece oosit çapında vitrifikasyon öncesi ve çözme sonrası ölçümlerde istatistiksel farklılık gözlenmiştir.
It is very important to freeze and store human oocyte, sperm, embryo ve ovarian tissue when there is an indication. This importance is for both IVF technology and patient both. During vitrification with the support of cryoprotectant mediums materials just get into a glass form without ice forming. There are some parameters which effect a proper vitrification such as oocyte dimesion, permeability, quality, species and stage of development. Croprotectants preserve human oocytes from cold shocking and cold injury effects. The dosage and timing of cryoprotectants are specific to target species and their cells, with the knowledge of cell properties. We worked on 112 MII phase human oocytes . We prepared 4 groups according to cryoprotectant and buffer solutions concentration , duration and thawing sucrose molarity. The buffer solutions (HEPES buffered EG+DMSO) for Group I is %3,75 - %5 - %7,5; 3,5 minute for Group II is %1,37 - %3,75 - %7,5; 7-9 minute for Group III %3,75-%5-%7,5; 7-9 minute and for Group IV %1,37 - %3,5 - %5 - %10; 3,5 minute , after this oocytes were placed for 30-40 seconds in vitrification solutions, loaded to fibreplug and placed in liquid nitrogen. After two hours of liquid nitrogen storage, oocytes were placed in decreasing HEPES buffered sucrose thawing solution as; Group I 0,5M-0,2 M, Group II 0,5M-0,2 M, Group III 1,25M- 0,6 M- 0,3 M and Group IV 1,5-0,4-0,2M. To all oocytes after 3 hours of incubation ICSI was performed, 2PN controls were done at 18-20 hours. Oocytes were evaluted according top re and post vitrification on morphometric parameters and fertilization rates were documented. As a result Group I is superior for fertilization rates while Group III has statistical significantly higher oocyte diameters in pre and post vitrification timings.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vitrification method, Vitrifikasyon yöntemi, Ovary, Over, Oocytes, Oositler, Genitalia-female, Genitalia-dişi, Fertilization, Fertilizasyon, Cryopreservation, Dondurarak saklama

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şaylan, A. (2011). Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.