Kara Dimrit üzüm çeşidinde farklı seviyede şarj (ürün yükü) ve yaprak gübresi uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-07-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, 2012 yılı vejetasyon periyodunda Konya ili?nde kendi kökü üzerinde yetiştirilen 7 yaşındaki Kara Dimrit (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 10 Göz/Asma+Gübresiz, 14 Göz/Asma+Gübresiz (Şahit), 18 Göz/Asma+Gübresiz, 10 Göz/Asma+Gübreli, 14 Göz/Asma+Gübreli ve 18 Göz/Asma+Gübreli?nin yapraktan uygulamalarının Kara Dimrit üzüm çeşidinde üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksek üzüm verimi (2.07 kg/asma) 18 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en uzun salkım (14.57 cm) 14 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek pH (3.20) 18 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek oBrix (%20.67) 14 Göz/Asma+Gübresiz uygulaması ile; en yüksek Titrasyon Asitliği (%0.87) 10 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek olgunluk indisi (30.35) 18 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek şıra randumanı (736.67 ml) 10 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek kuru üzüm randumanı (238.61 g) 18 Göz/Asma+Gübreli uygulaması ile; en yoğun L* renk değeri (32.51) 14 Göz/Asma+Gübresiz uygulaması ile elde edilmiştir. Uygulamaların salkım ağırlığı, salkım genişliği, tane ağırlığı, tane uzunluğu, tane genişliği, tane uzunluğu/tane genişliği, a* ve b* renk değerleri üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Kara Dimrit üzüm çeşidinde, üzüm verimini artırmak için 18 Göz/Asma+Gübreli uygulaması tavsiye edilebilir
This study was conducted Kara Dimrit (Vitis vinifera L.) grape cultivar and its vine which was aged 7 was grown on its own root in a vegetation period of 2012 in Konya province. In this research, , it was examined whether the foliar applications of 10 bud/vine+unfertilized, 14 bud/vine+unfertilized, 18 bud/vine+unfertilized, 10 bud/vine+fertilized, 14 bud/vine+fertilized and 18 bud/vine+fertilized on effects on grape yield and quality of Kara Dimrit grape variety. The results were obtained as the highest grape yield (2.07 kg/vine) with 18 bud/vine+fertilized, , as the longest cluster (14.57 cm) with 14 bud/vine+fertilized, as the highest pH (3.20) with 18 bud/vine+fertilized, as the highest oBrix (20.67%) with 14 bud/vine+unfertilized, as the highest titratable acidity (0.87%) with 10 bud/vine+fertilized, as the highest maturity index (30.35) with 18 bud/vine+fertilized, as the highest grape juice yield (736.67 ml) with 10 bud/vine+fertilized, as the highest raisin yield (238.61 g) with 18 bud/vine+fertilized, as the highest intensity of L* color (32.51) with 14 bud/vine+unfertilized applications. No significant effects were found on cluster weight, cluster width, berry weight, berry length, berry width and berry length/berry width values. To increase the grape yield of Kara Dimrit grape variety can be recommended 18 bud/vine+fertilized application.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kara Dimrit üzümü, Yaprak gübresi, Verim, Kalite, Kara Dimrit grape, Yield, Quality, Crop load, Foliar fertilizer, Şarj (ürün yükü)

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Topuz, E. (2013). Kara Dimrit üzüm çeşidinde farklı seviyede şarj (ürün yükü) ve yaprak gübresi uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.