Bor ve alüminyum hidroksit katkılı yanmaya dayanıklı yeni epoksi reçine kompozitlerinin

Küçük Resim Yok

Tarih

9999

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this study bisphenol-A type epoxy resin matrix composites were prepared using aluminum hydroxide and ammonium tetrafluoroborate (ATFB) reinforcements known to have flame retardant properties. In addition, the use of red mud (RM), which is waste of Eti Aluminum Factory as a third filling material, was investigated. The effects of reinforcing materials used at different ratios on mechanical, thermal and burning properties of composites were investigated. X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Thermogravimetric Analysis (TGA) were used for determination of thermal properties. The tensile strength of the pure epoxy resin was determined to be 46 MPa. The tensile strengths of ATFB, RM, RM-ATFB, ATFB- Al(OH)3 and RM-ATFB- Al(OH)3 reinforced composites were in the range of 42-118 MPa, 83-140 MPa, 67-102 MPa, 70-119 MPa and 96-112 MPa. The minimum flammabilityand fire duration was observed in composite materials containing 15% RM, 10% ATFB and 5% Al(OH)3. The best combustion result was obtained with 15% ATFB and 10% Al(OH)3 composites in 12 s.
Bu çalışmada, alev geciktirici özellikleri olduğu bilinen alüminyum hidroksit ve amonyum tetrafloroborat (ATFB) takviyeleri kullanılarak bisfenol-A tipi epoksi reçine matrisli kompozitler hazırlanmıştır. Ayrıca, Eti Alüminyum Fabrika atığı olan kırmızı çamurun (KÇ) üçüncü bir dolgu malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Farklı oranlarda kullanılan takviye maddelerinin kompozitlerin mekanik, termal ve yanma özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Kompozit yapıları X-Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiş, termal özelliklerinin belirlenmesinde Termogravimetrik Analiz (TGA) kullanılmıştır. Saf epoksi reçinenin çekme dayanımı 46 MPa olarak tespit edilmiştir. ATFB, KÇ, KÇ-ATFB, ATFB-Al(OH)3, KÇ-ATFB-Al(OH)3 takviyeli kompozitlerin çekme dayanımları sırasıyla, 42-118 MPa, 83-140 MPa, 67-102 MPa, 70-119 MPa ve 96-112 MPa aralığında değişmiştir. KÇ atığını içeren kompozitlerden en az tutuşma ve yanma süresi, %15 KÇ, %10 ATFB ve %5 Al(OH)3'li kompozit malzemede gözlemlenmiştir. En iyi yanma sonucu ise 12 s olarak %15 ATFB ve %10 Al(OH)3 kompozti ile elde edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polimer kompozitler, Polymer composites

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kuşaklı, S. (2018). Bor ve alüminyum hidroksit katkılı yanmaya dayanıklı yeni epoksi reçine kompozitlerinin. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.