Deprem etkisinde zemin parametresi ve taşıma gücü değişimlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kaynaşlı (Düzce), Kuzey Anadolu Fay zonunun önemli segmentlerinden Mudurnu civarında 2 kola ayrılan Düzce fayının Kuzey segmenti zonunda yer alan, birinci derece deprem bölgesi niteliklerine sahip bir Pliyo-Kuvaterner çökelme alanıdır. Arazide Standart Penetrasyon Testi (SPT) çalışması yapılmış, laboratuvar deneyleri ile zemin örneklerinin fiziksel-mekanik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma alanının deprem etkisinde geoteknik parametrelerinin ve buna bağlı zemin taşıma gücü değerlerinin değişimi araştırılmıştır. Ayrıca deprem etkisinde zemin parametrelerinin değişeceği düşüncesiyle, zeminin içsel sürtünme açısından yola çıkılarak yapıların tasarımına teşkil edecek taşıma gücü parametreleri incelenmiştir.
Kaynaşlı (Düzce), significant segments of the North Anatolian Fault zone around Mudurnu two bifurcated Düzce fault zone in the northern segment, with the first one Plio-Quaternary depositional characteristics of the seismic zone area. Field Standard Penetration Test (SPT) of the experimental study of physical-mechanical properties of the samples were ground with laboratory experiments. Geotechnical parameters of the study area and the effect of the earthquake on the ground bearing capacity values were investigated. Also the thought of an earthquake will change under the influence of parameters of the ground floor in the design of structures will form the basis of internal friction bearing capacity in terms of the parameters studied.

Açıklama

URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/134

Anahtar Kelimeler

Taşıma gücü, Kaynaşlı, Zemin parametreleri, Bearing capacity, Soil parameters

Kaynak

Selçuk-Teknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

Künye

Ateş, A., Yeşil, B., Toprak, B. (2013). Deprem etkisinde zemin parametresi ve taşıma gücü değişimlerinin incelenmesi. Selçuk-Teknik Dergisi, 12, (3), 39-51.