Sığırların doku örneklerinde zeranol ve trenbolon kalıntılarının belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada, 2009 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Burdur’da tüketime sunulan sığır karaciğer, böbrek ve et örneklerinde zeranol ve trenbolon varlığı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Mezbahadan elde edilen 30’ar adet karaciğer, böbrek ve et örneklerinde zeranol ve trenbolon varlığı ELISA yöntemiyle belirlendi. Bulgular: Analizi yapılan 30 karaciğer örneğinin 3’ünde (%10) 100-150 ng/kg, 7’sinde (%23.3) 151-200 ng/kg ve 19’unda (%63.3) ise 201-500 ng/kg düzeylerinde zeranol belirlendi. 30 böbrek örneğinin 4’ünde (%13.3) 100-150 ng/kg, 5’inde (%16.6) 151-200 ng/kg ve 21’inde (%70) ise 201-500 ng/kg düzeyleri arasında zeranol tespit edildi. 30 et örneğinin 4’ünde (%13.3) 100-150 ng/kg, 5’inde (%16.6) 151-200 ng/kg ve 2’inde (%6.6) ise 201-500 ng/ kg düzeyleri arasında zeranol belirlendi. Karaciğer örneğinin 1’inde (%3.3) 100-150 ng/kg, 15’inde (%50) 151-200 ng/kg ve 14’inde (%46.6) ise 201-500 ng/kg düzeylerinde trenbolon saptandı. 30 böbrek örneğinin 2’sinde (%13.3) 100-150 ng/kg, 4’ünde (%26.6) 151-200 ng/kg ve 24’ünde (%80)’ünde ise 201-500 ng/kg düzeylerinde trenbolon tespit edildi. 30 et örneğinin 3’ünde (%10) 50-100 ng/kg, 21’inde (%70) 100-150 ng/kg ve 6’sında (%20) ise 151- 200 ng/kg düzeylerinde trenbolon belirlendi. Öneri: Tespit edilen zeranol ve trenbolon düzeylerinin doğrulama testleri ile doğrulanması gerektiği ve çalışmada tespit edilen anabolizan madde düzeylerinin halk sağlığı için tehlikeli olabileceği kanısına varıldı.
Aim: In this study, the presence of zeranol and trenbolon in liver, kidney and meat samples marketed in Burdur between January and November in 2009. Materials and Methods: The presence of zeranol and trenbolon was investigated by ELISA in 30 liver, kidney and meat samples obtained from slaughterhouse. Results: Out of 30 liver samples analyzed, 3 (10%) samples had 100-150 ng/kg, 7 samples (23.3%) had 151-200 ng/kg and 19 samples (63.3%) had 201-500 ng/kg zeranol. Out of 30 kidney samples tested, 4 samples (13.3%) had 100- 150 ng/kg, 5 samples (16.6%) had 151-200 ng/kg and 21 samples (70%) had 201-500 ng/kg zeranol. Out of 30 meat samples tested, 4 samples (13.3%) had 100-150 ng/kg, 5 samples (16.6%) had 151-200 ng/kg and 2 samples (6.6%) had had 201-500 ng/kg zeranol. In terms of trenbolon, 1 liver sample (3.3%) carried 100-150 ng/kg, 15 liver samples (50%) carried 151-200 ng/kg and 14 liver samples (46.6%) carried 201-500 ng/kg trenbolon. In kidney samples, 2 of them had 100-150 ng/kg, 4 samples had 151-200 ng/kg and 24 samples had 201-500 ng/kg trenbolon. Three meat samples had 50-100 ng/kg, 21 meat samples had 100-150 ng/kg and 6 samples had 151-200 ng/kg trenbolone. Conclusion: It is stated that levels of zeranol and trenbolone need to be confirmed by confirmation tests and anabolizan levels determined in the study can be hazardous for public health.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

4

Künye