Kamuoyu araştırmalarının siyasal davranış üzerindeki etkisi: Konya örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma kamuoyu araştırmalarının siyasal davranış üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak kamuoyu kavramı, kamuoyu araştırmaları ve siyasal davranış kavramlarına açıklık getirmek için literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Konya örneklemi üzerinde konuyla ilgili bir alan araştırması yapılarak bu araştırmada elde edilen veriler ışığında konu irdelenmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle tanımlayıcı istatistiklere yer verilerek elde edilen bulgular gösterilmiş, daha sonra ise çıkarımcı istatistikler kullanılarak kamuoyu araştırmalarının etkisiyle demografik değişkenler ve araştırma kapsamında ele alınan diğer değişkenler ilişkilendirilmiştir. Bu istatistikler ışığında elde edilen sonuçlar kamuoyu araştırmalarının siyasal davranış üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Kamuoyu araştırmalarının etki yönünün de incelendiği çalışmada sonuç olarak Türk seçmeni üzerinde en çok bu araştırmaların kamçılanma etkisinin görüldüğü tespit edilmiştir.
This study was prepared to search the effects of public opinion polls on the political behaviour. İn this context, at first literature survey was realized in order to explain notions of public opinion, public opinion polls and political behaviour. Afterward this issue was discussed by performing an area search on the case of Konya. At first by giving place to descriptive statics, the obtained data was presented after by using deductive statistics, demographic variables and handling other variables as part of research with effect of public opinion polls were related. Obtained outcomes in the light of this statics have indicated that public opinion polls are influential on the potilical behaviour. At this study, the effect direction of public opinion polls as a result of the study was detected that most seen effect of the public opinion polls on the Turk voters is lash effect.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamuoyu, Konya, Kamuoyu araştırmaları, Siyasal davranış, Public opinion, Public opinion polls, Political behaviour

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkmenoğlu, A. T. (2011). Kamuoyu araştırmalarının siyasal davranış üzerindeki etkisi: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.