The Effect of Home Bleaching on Color Match with Anterior Monochromatic Resin Composite Restoration

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024 Nisan

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Background: The aim of this study is to assess the color matching in class III restorations made with monochromatic resin composites after bleaching with different carbamide peroxide concentrations.Methods: Twenty human incisors that were free of caries or enamel abnormalities and freshly extracted were cleaned of blood, debris, and calculus. The mesial and distal surfaces were restored with monochromatic resin composites (Omnichroma, Tokuyama, Japan). Polishing discs (Zenit Flex, President Dental, Germany) were used for the composite restoration. All samples were randomly divided into two groups; all of the mesial surfaces were isolated, and distal surfaces were coated with %10 and %16 carbamide peroxide (Opalescence PF; Ultradent Products, Inc., USA). Color matching was evaluated on photographs with a digital colorimeter. The SPSS software program was used to perform statistical analysis (IBM Corp., Armonk, NY, USA).Results: A statistically significant difference was found between the color matching of the restorations after the 5th treatment with 16% carbamide peroxide (p = 0.004) and at the end of the 10th treatment with 10% carbamide peroxide (p = 0.028). Depending on the carbamide peroxide concentration, after the 5th treatment, a statistically significant difference was found between 16% and 10% carbamide peroxide (p = 0.000), but no statistically significant difference was found after the 10th treatment (p > 0.05).Conclusions: After carbamide peroxide bleaching, the hard tissue color became lighter. Since there is no color pigment in the monochromatic resin composite, the color might be lighter after bleaching. Therefore, these composites may be considered safer for bleaching.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, monokromatik rezin kompozit ile yapılan sınıf III restorasyonlarda farklı karbamid peroksit konsantrasyonları ile beyazlatma tedavisi sonrası renk değişiminin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, çürük veya mine anormallikleri olmayan ve periodontal veya ortodontik nedenlerle yeni çekilmiş 20 anterior kesici dişi üzerinedeki kan, debris ve diştaşı temizlenip, mezyal ve distal yüzeyleri monokromatik kompozit ile restore edildi. Tüm örnekler rastgele iki gruba ayrıldı, tüm mezyal yüzeyler izole edildi ve distal yüzeylere %10 ve %16 karbamid peroksit uygulandı. Renk uyumu, dijital kolorimetre ile fotoğraflar üzerinde değerlendirildi. İstatistiksel analiz için SPSS yazılım programı kullanıldı.Bulgular: %16 karbamid peroksit ile 5. tedavi (p = 0.004) ve %10 karbamid peroksit ile 10. tedavi sonunda (p = 0.028) restorasyonların renk uyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Karbamid peroksit konsantrasyonuna bağlı olarak 5. uygulamadan sonra %15 ile %10 karbamid peroksit arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p = 0.000), ancak 10. uygulamadan sonra istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p > 0.05).Sonuçlar: Karbamid peroksit ile beyazlatma sonrası sert doku rengi daha açık hale geldiği görüldü. Monokromatik rezin kompozitlerde renk pigmenti bulunmadığından beyazlatma sonrası renk daha açık olabilmektedir. Bu nedenle bu kompozitlerin beyazlatmada daha güvenli olduğu düşünülebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bleaching, Color Match, Composite, Beyazlatma, Kompozit, Renk Uyumu

Kaynak

Selcuk Dental Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1

Künye

Ünal, M., Paken, G., Güvenç, P., Yağcı, Ö., (2024). The Effect of Home Bleaching on Color Match with Anterior Monochromatic Resin Composite Restoration. Selcuk Dental Journal, 11(1), 5-9 Doi: 10.15311/ selcukdentj.1253003