Elektronik sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin irade beyanları ve bu beyanların geri alınması

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özet: Günümüzde iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki inanılmaz hızlı gelişmeler, ticari faaliyetlerinde elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlamış ve bunun sonucunda da elektronik ticaret olarak adlandırılan yeni bir ticaret yöntemi ortaya çıkmıştır. Elektronik ticaretin hukuki alt yapısı esas olarak elektronik sözleşme kavramına dayanmaktadır. Elektronik sözleşme genel anlamda elektronik iletişim araç ve yöntemleriyle kurulan sözleşmeleri ifade etmektedir. Elektronik sözleşmede, normal yollarla yapılan sözleşmeler gibi tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanları ile doğar. Ancak elektronik ortamda yapılan irade beyanlarının icap mı yoksa icaba davet mi olduğu ve bu beyanların geri alınmalarının mümkün olup olmadığı hususu hukuki açıdan incelenmesi gereken bir konu olmuştur. Bizde bu çalışmamızda elektronik sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin irade beyanları ve bu beyanların geri alınması konusunu incelemeye çalıştık. Çalışmamızın ilk kısmında elektronik sözleşme kavramı üzerinde durulmuştur. İkinci kısımda ise elektronik sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin irade beyanları anlatılmıştır. Üçüncü kısımda ise elektronik sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin irade beyanlarının geri alınması konusu üzerinde durulmuştur.
Nowadays, unbelievable rapid developments in communication and computer technologies enabled also the commercial activities to be performed in the electronic medium, and as a result of this, a new form of commerce emerged that is called as electronic commerce. Legal infrastructure of electronic commerce is fundamentally based on electronic contract. In general meaning, electronic contract expresses the contracts formed with electronic communication tools and methods. Electronic contract is also born with the coherent and reciprocal statements of intent of the parties like contracts formed in normal ways. However, the issue whether the statements of intent made in electronic medium is offer or invitation to offer, and whether the revocation of these statements is possible or not has been a subject that shall be examined from the point of view of legal perspective. In this work, we studied for examining the statements of intent concerning the formation of electronic contracts and the issue of the revocation of these statements. In the first part of our work, electronic contracts concept has been dealt with. In the second part, statements of intent concerning the formation of electronic contracts were told. Lastly, in the third part, the issue of revocation of the statements of intent concerning electronic contracts has been dealt with.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk

Kaynak

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

95

Künye