Sebep ve sonuçlarıyla Mûte Savaşı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-08

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mûte Savaşı, Müslümanların Suriyeli Hıristiyan Araplar ve Bizans ordusu ile H.8 Cemâziyelevvel ayında (Ağustos-Eylül M.629) yaptığı ilk savaş olması açısından büyük önem taşımaktadır. Gassânî-Hıristiyan Arapları'nın reislerinden Şürahbîl b. Amr'ın, Resûlullah'ın elçisi Hâris b. Umeyr'i öldürerek kabilelerarası ve devletlerarası teamülü bozması üzerine Hz. Peygamber, İslâm ordusunun hazırlanması talimâtını vermiştir. Üç bin kişilik İslâm ordusunun kumandanlığına ise; sırasıyla Zeyd b. Hârise, Ca'fer b. Ebû Tâlib, Abdullah b. Revâha getirilmiştir. Gassânî-Hıristiyan Arap kuvvetleri ile Bizans ordusu birleşerek yüz bin- iki yüz bin kişiye ulaşmış, savaş sırasında Hz. Peygamber tarafından tayin edilen üç kumandanın da şehid olması üzerine, İslâm sancağı Hâlid b. Velîd'e verilmiştir. Hâlid b. Velîd, uyguladığı savaş taktiği ile İslâm ordusunun az bir kayıpla Medine'ye ulaşmasını sağlamıştır. Mûte Savaşı, sonuç olarak zafer ya da yenilgi çıkarımının çok kolay yapılamadığı bir savaş olmakla birlikte, Müslümanların Bizans ile yapacağı muhtemel sonraki mücadelelerin öncüsü olarak İslâm Tarihindeki yerini almıştır.
Battle of Mu'tah, that take place on Jumada al-awwal 8 A.H (August-September 629 A.D) has a great importance because of being the first war, in Islamic History, where the Prophet Muhammad's tribesman met the Byzantine troops and the Syrian Christian Arabs for the first time. The Prophet Muhammad had ordered this expedition, for the act of breaking the customary international between tribes and state, because killing of the Ambassador of the Prophet Muhammad, Harith ibn-al Umeyr by the Ghassânid-Christian Arab's chiefs. The Islamic forces, consisting of three thousand people, have been three commander respectively; Zayd ibn-al Hârith, Ja'far ibn-abi-Tâlib and Abdullâh ibn Rawagha. Syrian Christian Arab forces combined with the Byzantine troops and they have reached a hundred thousand or two hundred thousand people.The flag of Islam had given to Khâlid ibn-al-Walîd, during the war, by being martyred of the three appointed commander of the Prophet. The clever war tactic of Khâlid ibn-al-Walîd, which applied to Islamic Army, has saved them to Medina. İt's difficult to extract, as a Resûlt of victory or defeat in Battle of Mu'tah. Although it's a war that will be the forerunner of the next possible Byzantine struggles with the Muslims, has taken place in the History of Islam.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Islamic history, İslam tarihi, Mu'tah War, Mute Savaşı, Hz. Muhammed Dönemi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Balçık, S. (2011). Sebep ve sonuçlarıyla Mûte Savaşı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.