The necessity of burn treatment units

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı yeni kurulanKonya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine yatırılaran ilk 950 yanık hastasını tanımlamaktır. Yanık yaralanması teşhisiyle Ağustos 2008 ile Eylül 2011 tarihleri arasında ünitemize yatırılarak tedavi edilen hastalar çalışmaya alındı. Hastaların bilgileri retrospektif incelendi. Cinsiyet, yaş, etyoloji, derece, hastanede yatış süresi, uygu- lanan konservatif, cerrahi tedavi ve tedavi maliyetleri incelendi. Toplam 38 ayda 950 hasta tedavi edildi. Erkek / kadın oranı 1,64, ortalama yaş 30,5222,54 (range: 0-94) idi. En sık haşlama (%51,2) yanıkları ile karşılaşıldı. Elektrik yanıkları en fazla (%82.8) tam kat yanık nedeniydi. Yanık pansumanı ve yanık örtüleri ile tedavi edilenlerin oranı % 77,2 ve cerrahi tedavi uygulanan hastaların oranı ise % 22,8di. Hastane yatış gün sayısı ortalama 13,486,48 ve toplam vücut yüzey yanık alanı ortalama % 14,026,2 idi. Çalışma süresince mortalite % 2 ve son olarak tedavi maliyeti her hasta için 1.345 Türk Lirası idi. Gelişmekte olan ülkelerde yanık tedavi birimleri kurulmalıdır. Yanık tedavi birimi olmayan hastanelerde yanık hastaları Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi gibi diğer kliniklerde, yanık tedavisi için uygun olmayan şartlarda, yanık tedavisi için eğitim almamış personel tarafından tedavi edilmeye zorlanmaktadır. Yanık hastalarının çoğu yanık pansumanı ve gelişmiş yanık örtüleri ile tedavi edilebilmektedir. Son olarak yanık hastalarının tedavisi diğer hastalıklara göre oldukça pahalıdır.
Aim of study to identify, describe the patterns first 950 burn patients treated in Konya Education and Research Hospital Burn Unit. First consecutive 950 patients with burn injury hospitalized included in this study. The patients records reviewed for this study. Patients ratio male to female is 1.64. The mean age was 30.52±22.54 years; range was 0-94 years. Scald was the most frequent caused burn (51.2%). Electrical burns were the most common cause of full-thickness burns(%82.8). The patients 77.2% treated con- servatively with burn dressing and them 22.8% treated surgically. The mean hospitalization time is 13.48±6.48 days and the mean burned TBSA 14.02±6.2%. The mortality rate was 2% for the study period and lastly cost of treatment burns injury Turkish Liras 1.345 per patient. Burn unit should be established in developing countries. Because the burn unit do not have in hospitals, burn patients are forced to be treated, other clinics and unsuitable conditions for burn wounds and the staff have not been received training in burn wounds and treatment of burn injury. The most of the burned patients can be treated with advanced burn dressing conservatively and lastly treatments of patients with burns injury are very expensive according to the treatments other diseases.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

European Journal of General Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye