A comparison of the effects of caudal anesthesia with constant dosage of levobupivacaine in different volumes and concentrations in children

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Sabit dozda kullanılan levobupivakainin iki farklı volüm ve konsantrasyonunun çocuklarda kaudal blok kalitesi ve postoperatif analjezi üzerine etkileri kıyaslandı. Gereç ve Yöntemler: Ürogenital cerrahi geçirecek 3-8 yaş arası 40 çocuğa kaudal blok için 2 mg/kg levobupivakain, yüksek (1 mL/kg; Grup Y; n20) veya düşük (0,5 mL/kg; Grup D; n20) hacimde uygulandı. İnspiratuar sevofluran konsantrasyonunu artırmayı gerektiren intraoperatif hemodinamik yanıtlar ve postoperatif analjezi süresi değerlendirilen öncelikli parametrelerdi. Bulgular: Her iki grupta da inspire edilen sevofluran konsantrasyonunu artırmayı gerektirecek hemodinamik yanıt gözlenen hasta yoktu. Analjezi süresi Grup Y de Grup D’ye göre anlamlı olarak uzundu (sırasıyla 825103 dk ve 58798 dk; p0,029). Operasyon sonrası ilk saatte hastaların hiçbirinde motor blok bulgusu gözlenmedi. Sonuç: Levobupivakainin yüksek volüm/düşük konsantrasyonu ile uygulanan kaudal blok, düşük volüm/yüksek konsantrasyonu kıyaslandığında daha uzun süre postoperatif analjezi sağlar.
Objective: The effects of two different volumes and concentra- Material and Methods: Levobupivacaine at a dose of 2 mg/ tions of a fixed dose of levobupivacaine on quality and postop- kg was given in a 1 mL/kg (n20) volume or 0.5 mL/kg (n20) erative analgesia of caudal block in children were compared. volume to forty children aged 3-8 yr undergoing urogenital surgery for caudal blockage. Intraoperative hemodynamic responses requiring an increase in inspired sevoflurane con- centration, and duration of postoperative analgesia were the primary outcome measures. Objective: The effects of two different volumes and concentra- Material and Methods: Levobupivacaine at a dose of 2 mg/ tions of a fixed dose of levobupivacaine on quality and postop- kg was given in a 1 mL/kg (n20) volume or 0.5 mL/kg (n20) erative analgesia of caudal block in children were compared. volume to forty children aged 3-8 yr undergoing urogenital surgery for caudal blockage. Intraoperative hemodynamic responses requiring an increase in inspired sevoflurane concentration, and duration of postoperative analgesia were the primary outcome measures. Objective: The effects of two different volumes and concentra- Material and Methods: Levobupivacaine at a dose of 2 mg/ tions of a fixed dose of levobupivacaine on quality and postop- kg was given in a 1 mL/kg (n20) volume or 0.5 mL/kg (n20) erative analgesia of caudal block in children were compared. volume to forty children aged 3-8 yr undergoing urogenital surgery for caudal blockage. Intraoperative hemodynamic responses requiring an increase in inspired sevoflurane concentration, and duration of postoperative analgesia were the primary outcome measures. Results: There were no patients in any group who required an increase in inspired sevoflurane concentration to block the hemodynamic response during the operation. Duration of analgesia was significantly longer in Group H than in Group L (825±103 min vs. 587±98 min respectively, p0.029). No signs of motor block were observed after the first postoperative hour in any of the patients. Conclusion: Caudal block with a high volume/low concentration of levobupivacaine provides longer duration of postoperative analgesia compared to low volume/high concentration of levobupivacaine in children.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Erciyes Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

35

Sayı

2

Künye