Sultandağları Akşehir (Konya) bölümü miksomisetleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma 2006 yılında, Sultandağları (Akşehir-Konya) Ormanlarından toplanan örnekler üzerinde yapılmıştır. Cıvık mantar örnekleri ağaç kabukları, yapraklar, dallar, odun parçaları ve çürümüş ağaç materyallerinden elde edilmiştir. Bu materyallere ?Nem Odası Tekniği? uygulanmış ve miksomiset sporoforları geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca doğal ortamında gelişmiş olan miksomisetlerde toplanmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu altı familya ve 16 cinse ait 34 takson tespit edilmiştir. Belirlenen taksonlardan beş tanesi Türkiye için yeni kayıt olup, Türkiye miksomisetlerine ilave edilmiştir. Yeni kayıtlar Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister var. insectifila (prov. et. inéd.), Diderma asteroides (Lister & G. Lister) G. Lister, Diderma donkii Nann.-Bremek., Didymium annulisporum H. W. Keller & Schokn., Didymium pertusum Berk. şeklindedir.
This study has been made on the specimens obtained from the areas of Sultan Mountains (Akşehir-Konya) the year 2006. The samples myxomycets were acquired from barks of trees, leaves, twigs, part of wood and the materials of decayed trees. These materials were employed the ?Moist Chamber Culture? and it was tried to develop myxomycets sporophore. In addition myxomycets which grew up in its natural environment were obtained. As a result of field and laboratory studies 34 taxa belonging to six families and 16 genera were identified. The five of these taxa have been recorded for the first time for Turkey, and they were added to the Turkish myxomycets. This new records are; Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister var. insectifila (prov. et. inéd.), Diderma asteroides (Lister & G. Lister) G. Lister, Diderma donkii Nann.-Bremek., Didymium annulisporum H. W. Keller & Schokn., Didymium pertusum Berk.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Miksomisetler, Sultandağları, Akşehir, Konya, Myxomycets, Sultan Mountains

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağırsakcı, S. (2008). Sultandağları Akşehir (Konya) bölümü miksomisetleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.