Embriyo gelişiminin kritik dönemlerinde, broyler kuluçkalık yumurtalarına uygulanan uv (ultraviyole) ışınlamanın çıkış gücü, performans ve karkas özelliklerine etkileri

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, broyler kuluçkalık yumurtalarına, kritik embriyonik dönemlerde uygulanan UV-C ışınlamanın [Kontrol, Erken dönem (5.gün), Orta dönem (14.gün) ve 18. gün transferde], embriyo gelişimi ve çıkış gücü ile çıkış sonrası performans ve karkas özellikleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, toplam 1200 adet Ross 308 broyler kuluçkalık yumurtası tepsilere (20 adet) dizilerek, her muamele için 5 tekerrür (tepsi) olacak şekilde, kuluçka edilmiş, bunlardan embriyo gelişimi ve çıkış verileri elde edilmiştir. Çıkan civcivlere cinsiyet ayırımı uygulanarak toplam 32 bölmede 6 hafta süreyle yetiştirilmişlerdir. Bu süreçte performans verileri elde edilirken, kesim sonunda her tekerrürden alınan iki adet, toplam 64, pilice ait kesim sonuçları ve karkas özellikleri belirlenmiştir. Kuluçka sonuçlarına ait verilere, tek yönlü varyans analizi uygulanırken, performans sonuçlarına ait veriler tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine (4 x 2) göre analiz edilmiştir. Çalışmada farklı dönemlerde uygulanan UV-C ışınlamanın çıkış gücü ve embriyo ölümleri üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. Gelişme ile ilgili özelliklerden civciv ağırlığı bakımından UV-C x Cinsiyet interaksiyon etkisi önemli (P0.05) bulunmuştur. Buna göre; UV-C muamelesinin, erkek ve dişi civcivler arasındaki farkı azaltarak, çıkış üniformitesini artırdığı söylenebilir. Altıncı hafta sonunda canlı ağırlık, yem tüketimi, yem değerlendirme katsayısı, yaşama gücü ve karkas özelliklerinin muamelelerden önemli olarak etkilenmediği belirlenmiştir. Buna göre; sunulan deneme koşullarında kritik embriyonik dönemlerde 5 dakika süreyle UV-C ışınlama uygulanması kuluçka başarısı ve çıkış sonrası etlik piliç performansı üzerinde önemli bir etki oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.
This research is achieved for the purpose of examining the effects of applying UV-C irradiations [Control, Early period (5th day), Middle period (14th day) and 18th day transfer] to broiler hatching eggs in critical embryonic periods on the embryo development and hatchability, post hatch performance and carcass properties. For this purpose, totally 1200 Ross 308 broiler hatching eggs were set to the trays (20 units), 5 replicate (tray) per treatment, and embryo development and the hatchability data were obtained by applying hatching to these eggs. Then, the chicks hatched, after applying sex separation, were raised for 6 weeks of duration in totally 32 pens. While the performance data were being collected during the experimental period, 2 birds from each replicate, totally 64 birds were sacrificed and the slaughtering results and carcass properties data were determined at the end of the 6th week. While the data of hatching results were analyzed as to the one way analysis procedure, the performance results were analyzed as to the factorial (4 x 2) randomized plot design. In this research, it is found that neither the hatchability nor the embryo mortality periods were affected significantly by applying UV-C at different embryo development periods. With respect to the chick weights, UV-C x Sex interaction effects were found significantly important (P<0.05). As to this result, it can be stated that UV-C treatments can increases uniformity of chick weight by decreasing the difference between male and female chicks. At the end of the 6th week, live weight, feed consumption, feed conversion ratio, livability and carcass properties were not affected significantly by the treatments. As to this, it is concluded that applying 5 minutes UV-C at critical embryo development periods not affected significantly the hatchability and the post hatch performance in the experimental conditions introduced.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ziraat Mühendisliği

Kaynak

Hayvansal Üretim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

52

Sayı

2

Künye