Kültür endüstrisinin alt gelir grubu üzerindeki dönüştürücü etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-09-03

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kültür endüstrisinin toplum hayatındaki görünür etkileri gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Gerek ulusal medyanın gerekse sosyal medyanın, kültürel ve ekonomik hayata olan etkileri kaçınılmaz tartışma konularını beraberinde getirmektedir. Bu araştırma da ? Kültür Endüstrisi? ve ?Toplumsal Tabakalaşma? süreçleri sonucunda ortaya çıkan yeni durumların değerlendirilmesi düşüncesi ile başlatılmıştır. Araştırma kapsamında; ?Kültür Endüstrisi? unsurları ile ?Toplumsal Tabakalaşma? tanımlamalarının yer aldığı kaynaklar taranmış ve teorik bilgiler çerçevesinde saha çalışması sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bulgular ışığında betimleyici ve bağdaştırıcı bir teorik modelleme kurulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Kitle Toplumu, Sosyal tabakalar ve Gelir Grupları
Culture industry, as a result of post-industrial societies? capitalist production effort, is a term that is used for describing the situations, bringing new forms in spare time activities and adopting large masses to fake needs. By Capitalist Market?s extension and the spread of globalization movements, it has became one of the social problems of posty-industrial societies. Ultimately, with the spread of mass media, significance of Culture industry?s appreciable effects are seen. Both national media?s and social media?s, implicitly or explicitly, effects on social and cultural life bring inevitable discussions with it. This research is started with the idea of estimating the new situations that are emerged from ?Culture Industry? and ?Social Stratification? processes. Scope of the research; sources that contain ?Culturel Industry? elements and ?Social Stratification? descriptions are scanned and in accordance with theorical knowledge results of field works are considered. Consequently, in light of findings it is tired to create a descriptive and adapter theoric model.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kültür endüstrisi, Kitle toplumu, Sosyal tabakalar ve gelir grupları, Culture industry, Mass society, Social strata and income groups

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bektaş, E. (2012). Kültür endüstrisinin alt gelir grubu üzerindeki dönüştürücü etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.