Çok ürünlü bozulma faktörlü kapalı döngü esnek bir tedarik zinciri için karma tamsayılı bir doğrusal programlama modeli

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tedarik zincirini oluşturan aktörlerin sayılarının ve yerlerinin tespiti, aralarındaki malzeme akış miktarının belirlenmesi ve taşıma maliyetlerinin minimizasyonu, tedarik zinciri yönetimi içinde ağ tasarımı problemi olarak ele alınmaktadır. Günümüzde işletmeler, bir yandan sahip oldukları tedarik zinciri ağlarını genişletirken, bir yandan da genişleyen ağlar arasındaki iletişime ve geç cevap verilen müşteri taleplerine çözüm aramaktadırlar. Bahsedilen problemler, aşamaların atlatılması sayesinde, geleneksel tedarik zincirleri yerine esnek tedarik zincirlerinin tercih edilmesi ile daha kolay çözülebilmektedir. Çok çeşitli ürünlerin, genişleyen ağlarda ki akışı, uzun mesafeler ve süreler aldığından, müşterilere ulaşana kadar ürünlerde bir takım bozulmalar olmaktadır. İstenen sayıda talebe cevap verilebilmesi için, bozulan bu miktarların aynı aşamada ve aynı anda yenileriyle değiştirilmesi gerekmektedir. Kapalı döngülü esnek tedarik zincirlerindeki toplama ve geri dönüşüm merkezleriyle, bozulan bu ürünler ve diğer geri dönüşüm ürünleri sürece tekrardan dâhil edilebilmektedir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen problemlerin bütünleşik bir şekilde çözülebilmesi adına, çok ürünlü bozulma faktörlü kapalı döngülü esnek bir tedarik zinciri ağı tasarımı için karma tamsayılı bir doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model LINDO 6.0 paket programında sayısal örnek üzerinden test edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Determining positions and number of actors, amount of product flow between them and decreasing transportation costs are handled as a network design problem in supply chain management. Todays, on the one hand, while enterprises are expanding their own supply chain networks, on the other hand, they have to solve communication problems and long response time. Mentioned problems can be solved more easily with flexible supply chain instead of traditional supply chain due to dismissing echelons. Some deterioration on multi-products can be performed because of flowing long time and far away distances. This amount of distortion needs to be replaced with new ones in the same phase and at the same time to respond the desired number of demand. This distortion and recycled products can be included into process again with collection and recycling centers in flexible supply chain. In this study, to solve all problems mentioned above simultaneously, a new mixed integer linear programming model is developed for multi-products closed loop flexible supply chain with a deterioration factor. The proposed model is tested via a numerical example on LINDO 6.0 package program and results are discussed.

Açıklama

Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/208

Anahtar Kelimeler

Tedarik zinciri ağ tasarımı, Kapalı döngü, Karma tamsayılı matematiksel model, Çok ürünlü esnek tedarik zinciri, Supply chain network design, Closed loop, Mixed integer mathematical model, Multi products flexible supply chain

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

Künye

Özceylan, E. (2012). Çok ürünlü bozulma faktörlü kapalı döngü esnek bir tedarik zinciri için karma tamsayılı bir doğrusal programlama modeli. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27, (3), 88-98.