Bedir savaşı'nı hazırlayıcı etkenler ve sonuçları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İslam tarihinde dönüm noktasını oluşturan Hz. Peygamber dönemi savaşlarından biri olan Bedir Savaşını Hazırlayıcı Etkenler ve Sonuçları başlıklı bu araştırma, savaşın elde edilen detaylarını ortaya koyarak Hz. Peygamber devri siyasî yaşamının bir kesitinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Araştırmamızda konumuzla ilgili bilgiler büyük ölçüde tarih, siyer ve megâzî kitaplarından elde edilmektedir. Bu kitapların yanı sıra hadis, tefsir ve tabakât türü eserlerin de zengin bilgiler sunduğu anlaşılmaktadır. Araştırmamız neticesinde Bedir Savaşını hazırlayıcı etkenlerin Mekke Müşriklerinin Medine'de bulunan Müşriklere ve Ensara, müslümanlar aleyhine tahrik edici mektuplar göndermeleri, Abdullah b. Cahş (r.a) komutasındaki seriyyenin haram aylarda bir müşriki öldürmeleridir. Bunun üzerine Kureyş müslümanlarla savaşmak için Ebu Süfyan'ın önderliğinde Şam'a büyük bir ticaret kervanı göndermiştir. Hz. Peygamber de bu kervanın mallarını ele geçirmek suretiyle Mekke Müşriklerinin İslam'ın yayılmasını önleme çabalarını boşa çıkarmak için kervanın geçiş yolu olan Bedir kuyularına hareket etmiştir. Ancak kervanın basılacağı haberini alan Kureyşliler kervanlarını kurtarmak için hazırlanırlar ve Bedir'e doğru onlar da yola çıkarlar. Bu arada Ebu Süfyan sahil yolundan giderek kervanı baskından kurtarır. Fakat Kureyş savaşmak ve Hz. Peygamber ile taraftarlarını ortadan kaldırmaya kararlıdır. Savaş kaçınılmazdır. İki ordu Bedir'de karşılaşır. Babanın oğlu ile, dayının yeğiniyle, yeğenin amcası ile taraf oldukları bu savaş iki taraf için de zorlu bir sınav olmuştur. Kibirlenen Kureyş beklemediği bir hezimetle karşılaşır. Kureyş ileri gelenlerini savaş meydanında bırakarak geri dönmüştür. İslam küfür karşısındaki ilk var oluş sınavını başarı ile geçmiş, askeri anlamda da bir güç olduğunu ortaya koymuştur.
With the study titled Causes and Consequences of the Battle of Badr, which is the turning point in the history of Islam, we aim to contribute to be understood the political dimension of the Prophet Muhammad?s time and mission by investigating the details of the battle. Main sources of the study are books of history, sirah and maghazi. Besides, books of hadith, tefsîr and tabaqat (biographies) have rich details on the subject. The result of this study shows us that causes of the battle are that polytheists of Mecca has sent provocative letters against Muslims to the polytheist of Medina and al-Ansar and that a polytheist was killed during a campaign (seriyye) commanded by Abdullah b. Cahş. Therefore Kuraysh sent a caravan guarded by Abu Sufyan to Damascus in order to prepare a campaign against Muslims with the benefit of the caravan. The Prophet aimed to catch this caravan to fail Kuraysh?s plans of preventing advance of Islam. When the news riched as the caravan was captured by Muslims, Kuraysh set out to rescue. Meantime Abu Sufyan rescued his caravan by following alternative route near to the shore. But Kuraysh was settled to fight and kill Muslims. The battle was inevitable and two armies met at Badr. It was a hard test for both side because fathers-sons, uncles-nephews and brothers were against each other. Arrogant Kuraysh tribe suffered an unexpected defeat and returned leaving its most powerful men in the battleground. Islam won a victory in the struggle of existence and proved itself as political power.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bedir Savaşı, Bedir War, İslam tarihi, Islamic history

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekim, T. (2010). Bedir savaşı'nı hazırlayıcı etkenler ve sonuçları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.