Mihail Nuayme ve öykücülüğü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

XIX. yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının da etkisiyle geleneksel hikâye türünden farklı/bağımsız bir tür haline gelen öykü, dünya edebiyatında taraftar bulduğu gibi Arap edebiyatında da önemli bir taraftar bulmuştur. Öykü alanında Arapların Maupassant?ı olarak kabul edilen Mi?ha?i?l Nuayme, Arap edebiyatının Batıdaki temsilcisi olarak görebileceğimiz Mehcer/Göç edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. Edebiyat alanında Cibrân Halîl Cibran?dan oldukça fazla etkilenen Mi?ha?i?l Nuayme, öykülerini realizm etkisinde kaleme alan ilk modern Arap öykücülerindendir. Öykülerinde genellikle toplumsal meseleleri irdeleyen Mi?ha?i?l Nuayme, genç yaşta göç ederek terk ettiği vatanına karşı duyduğu özlemle, vatan ve doğa sevgisini; toplumun kilise ve din adamlarına karşı atfetmiş olduğu di?ni? kutsallıkların yanlışlığı ile toplumdaki özellikle de Ortadoğu toplumunun içinde bulunmuş olduğu problemleri ele alır.
The short story that differs from traditional story as a different/independent type with influence of XIX. century romanticism and realism movements, has found many favor in Arab literature as much as in world literature. Mikhail Nuayme, considered as Maupassant of Arabs in the field of short story, is one of the most important representatives of Mehcer / Migration literature which is the face of Arab literature in the West. Writing his short storys under the influence of realism, Mikhail Nuayme so much affected by Gibran Halil in the field of literature, is one of the first modern Arab storytellers. Mikhail Nuayme with aspiration to his homeland that left it by immigration at a young age, generaly analyses in his short storys the social issues as patriotism, love of nature and with wrongness of religious sanctities imputed to church and clergy by the society, deals with the problems found in society, especially in the Middle East publics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mîhâîl Nuayme, Mehcer/Göç edebiyatı, Öykü, Mikhail Nuayme, Mehcer / Migration literature, Story, Arap Edebiyatı, Arabian literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkan, İ. (2011). Mihail Nuayme ve öykücülüğü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.