KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞLETME PERFORMANSI: AKÇAKOCA’DA BİR ARAŞTIRMA

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, küçük ölçekli turizm işletmelerinin peformans ölçütleri hakkında bilgi elde etmektir. Küçük ölçekli turizm işletmelerinin performanslarını inceleyen alan araştırmasına dayalı çalışmaların yetersiz olduğu dikkate alınarak, Amaç Kuramı çerçevesinde tasarlanan bu çalışma söz konusu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 87 küçük ölçekli turizm işletmesinin performansları incelenmiştir. Çalışmada küçük ölçekli turizm işletmelerinin işletme performanslarının incelenmesinde kullanılabilecek ölçütleri içeren bir anket formu geliştirilmiştir. Dahası, bu anket içerisinde yer alan ölçütlerin nasıl bir ilişki içerisinde oldukları yapılan alan araştırmasıyla irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlar performans ölçütlerinden nesnel finansal ölçütler ile diğer ölçütler arasında uyumsuzluk olduğunu göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme Performansı, Business performance

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

25

Künye