Diagnosis of mycoplasmosis in chicks by pathological and Real Time-PCR methods

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Ünivesitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı tavuklarda mikoplazmozisin teşhisinde Real Time-PCR’ın kullanılabilirliğini araştırmak ve mikoplazma tespit edilen tavuklardan alınan akciğer, hava keseleri, trake, kalp, karaciğer ve böbrek dokularındaki patolojik bulguları belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Solunum problemi şikayeti olan 3 ayrı işletmeye ait 3 kümesten, hastalık bulgusu gösteren 10’ar adet broyler piliçten toplanan konjuktival ve trakel svap örnekleri ile aynı piliçlerden nekropsiyi takiben alınan trake, hava kesesi, akciğer, karaciğer, böbrek ve kalp dokuları patolojik, Real Time-PCR (RT-PCR) ve mikrobiyolojik metotlarla incelenmiştir. Bulgular: Çalışmada, klinik olarak burun ve gözyaşı akıntısı ile hırıltılı solunum, makroskobik olarak trake ve bronşlarda kataral eksudat görüldü. Mikroskobik olarak trake ve bronş epitellerinde ve goblet hücrelerinde hiperplazi ile lamina propriada mononükleer hücre infiltrasyonlarının şekillendiği belirlendi. Sekiz broyler pilicin trake dokusundan Mycoplasma ssp. izolasyonu yapıldı. RT-PCR ile 22 broylere ait doku ve svap örneklerinde Mycoplasma gallisepticum nükleik asitleri amplifiye edildi.
Aim: The purpose of this study was to investigate the suitability of the Real Time-PCR in the diagnosis of mycoplasmosis and to determine the pathologic findings in lungs, air sacs, trachea, hearth, liver and kidney tissues. Materials and Methods: Conjunctiva and tracheal swab samples were taken from broiler chicks with respiratory disease complaints from 3 different breeders were used. Ten chicks from three separate flock in each breeders were collected. Trachea, air sac, lung, liver, kidney, and heart samples were also collected from the same chicks after necropsy in order to perform pathological, microbiological and Real Time-PCR analyses. Results: Clinically, nasal and conjunctival discharge and wheezing were observed. Macroscopic examination illustrated gross catarrhal exudation in trachea and bronchus. In microscopically, hyperplasia in trachea and bronchus epithelia, mucus producing cells and mononuclear cellular infiltration in lamina propria were observed. Mycoplasma spp. were successfully isolated in the tracheal tissue of 8 broiler chicks. M. gallisepticum specific nucleic acid was amplified from tissue and swab samples of 22 broiler chicks by RT-PCR.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mikoplazmozis, patoloji, Real Time-PCR, Mycoplasmosis, pathology, Real Time-PCR

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

2

Künye

Tuzcu, M., Özmen, M., Karakoç, S.R., Tuzcu, N., Yoldaş, A., (2012).Diagnosis of mycoplasmosis in chicks by pathological and Real Time-PCR methods. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (2), 82-86.