Incidence of micronucleus in primary immunodeficiency diseases: Detection by micronucleus and FISH techniques

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Giriş: Mikronükleus (MN) değerlendirmesi, kromozom hasarı ve instabilitesini tanımlamada kullanılan yararlı ve hızlı bir tarama testi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı primer immünyetmezlikli hastalarda MN oluşumunu, MN yöntemi ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniğini kullanarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 15 immünyetmezlikli hasta (5 ataksi telenjiektazi, 5 yaygın değişken immünyetmezlik, 3 ağır kombine immünyetmezlik ve 2 agammaglobulinemi) ile yaşları uygun 15 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alındı. Bulgular: Primer immünyetmezlikli hastaların sitoklasin-B ile kültüre edilen periferik kan lenfositlerindeki MN oluşumu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli derecede yüksek bulundu (p 0.05). Hücresel ve hümoral immünyetmezlikli hastaların MN oluşumları benzer olmasına rağmen, bir sentromerli MN oluşumu hücresel immünyetmezlikli hastalarda daha fazlaydı (p 0.05). Sonuç: Sonuç olarak primer immünyetmezlikli hastalardaki artmış MN oluşumu ve sentromer pozitifliği, bu hastalardaki kromozomal instabilite ile uyumlu olabilir ve bu hastaların izlemine katkıda bulunabilir.
Objective: Micronucleus (MN) assay is considered as a useful and fast screening test to determine MN frequency indicating the chromosomal damage and instability. The aim of this study was to determine MN formation by using MN assay and fluorescence in situ hybridization (FISH) technique in patients with primary immunodeficiency (PID). Materials and Methods: This study included fifteen patients with PID (5 with ataxia telangiectasia, 5 with common variable immunodeficiency, 3 with severe combined immunodeficiency and 2 with agammaglobulinemia) and 15 healthy age-matched children. Results: There was a significant increased MN frequency in cultured peripheral blood lymphocytes with Cyt-B in all patients (p< 0.05) when compared with the control group. When we compared the MN frequency among patients, the incidence of micronuclei (MNs) was found to be similar in cellular and humoral immunodeficiencies (IDs). However, the incidence of one-centromere-positive MNs was significantly higher in cellular IDs (p< 0.05). Conclusion: In conclusion, the increased MN incidence and centromere positivity detected in PID diseases may be consistent with the chromosome instability, which contributes to the follow-up in these disorders.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İmmünoloji

Kaynak

Astım Allerji İmmünoloji

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye