Kekova bölgesi limanları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-02-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Limanlar yeni bir malın alınması ve var olan malın değiştirilmesi için farklı halkların ve kültürlerin temsilcilerinin karşılaştığı ve malların değiş tokuş yapıldığı yerler olarak karşımıza çıkarlar. Antik Dönem'de farklı bölgelerin kültür değişimlerininde odak noktası olan limanlar kültürel ve tarihsel bir önem taşırlar. Dolayısıyla insanoğlunun su üzerinde yüzdürebildiği ilkel deniz araçlarından Romanın donanımlı ve devasa gemilerine kadar geçen süreçte, değişen ihtiyaçlara, gelişen ve çeşitlenen deniz ticaretine ve gemilerine yönelik gemi barınağı ve limanlar inşa edilmiştir. Bu limanlar hem dönemin ihtiyaçlarına hem de çağının teknolojisine paralel olarak gelişim göstermektedirler. Çalışmamıza konu olan limanlar ise Antik Likya sınırları içinde kalan ve Kekova Bölgesinde bulunan Aperlai, Dolichiste, Simena ve Teimiusa kentlerinin antik limanlarıdır. Söz konusu kentlerin kıyı yapıları ve limanları bölgede yaşanan depremlere bağlı tektonik haraketler sonucu günümüzde sualtında bulunmakta ve batık şehir olarak anılmaktadır. Bölgede yaptığımız araştırmalar sonucu bu alandaki limanların daha çok kıyı ticareti yapan küçük ölçekli limanlar olduğu anlaşılmaktadır. Kekova Bölgesinin 4 km. doğusunda yer alan Andriake Limanı uluslar arası deniz ticareti açısından çok büyük önem taşımakta ve Kekova Bölgesi'ninde buradan geçen tüccarlarla yapılan ticaretten yararlanmak isteyen, yerel üreticiler ve tüccarlar tarafından yoğun bir şekilde iskân edildiği görülmektedir. Öte yandan Myra'da bulunan ve denizcilerin koruyucusu da olan St. Nicholaus ve Kilisesi'de Bizans Dönemi'nde bölgenin ticari öneminin yanında dini bir öneme de sahip olmasına neden olmuştur. Bu durum orta Likya'da batı rüzgarlarının hakim olduğu, kayalıkların ve burunların bulunduğu Gelidonya Burnu'ndan Patara'ya kadar uzanan tehlikeli geçiş yolunun ortasında kalan bu limanların önemini bir kat daha arttırmakta ve bölgenin İ.Ö. 7.-6. yüzyıldan başlayarak İ. S. 7. yüzyıla kadar antik çağ denizcileri ve tüccarları için gerek yerel üretim malları ve pazarı gerekse korunaklı koy ve limanlarıyla önemli bir merkez olduğunu göstermektedir.
Ports are the places where representatives of different peoples and cultures meet in order for their goods to be bought or exchanged. Ports, the focal point of cultural exchanges of different regions in Antiquity, were of cultural and historical importance. Therefore, during the period from the primitive water vehicles whereby man was able to make them float on water to the huge and equipped sea vessels of Romans, ports and boat shelters were built for the developing and diversifying trade and the changing needs of the time. These ports developed in parallel with both the needs of the period and the technology of the age. The subject ports in this study are those of Aperlai, Dolichiste, Simena and Teimiusa, which are in the borders of ancient Lycia and the Kekova region. The structures of the coastal cities and ports in the region are under water today due to tectonic movements stemming from earthquakes occurring in the region and thus these cities are known to be sunken cities. From the results of our research in this area, it is seen that the coastal ports in the region were mostly small-scale sea trading ports. It is also seen that Port Andriake, located in 4 km. east of Kekova Region, had great significance for the international sea trading and that Kekova region was intensely settled by local producers and traders who wanted to benefit from trade between the merchants travelling through this route. Moreover, St. Nicholaus and his church, the protector of sailors, in Myra caused the region to have religious significance during the Byzantine period as well as its commercial importance. This situation increased the importance of this port lying in the middle of dangerous transportation routes to Patara from Cape Gelidonya in the middle of Lycia, where there were rocky cliffs and headlands dominated by the western winds. This situation also reaveled that the region was a very important centre for the ancient sailors and merchabts from 7th -6th centuries BC to 7th century AD not only through the local production of goods and their markets but also by its sheltered bays and harbors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Underwater surveys, Su altı çalışmaları, Antik limanlar, Antique ports, Antik şehirler, Antique cities, Arkeoloji, Archeology, Kekova, Likya, Lykia, Liman şehirleri, Port cities, Limanlar, Ports

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aslan, E. (2011). Kekova bölgesi limanları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.