Yeni kiral ß-hidroksi amin ve kaliks[4]aren türevlerinin sentezi, enantiyomerlerin tanınmasında kullanılması

dc.contributor.advisorSırıt, Abdulkadir
dc.contributor.advisorYılmaz, Mustafa
dc.contributor.authorBozkurt, Selahattin
dc.date.accessioned2015-04-07T12:17:31Z
dc.date.available2015-04-07T12:17:31Z
dc.date.issued2011-10-20
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çeşitli kiral ve akiral amin türevleri ile (R)-(?)-N-(2,3- epoksipropil)ftalimid (3) bileşiğinin reaksiyonu sonucunda % 56?93 verimle yedi farklı optikçe aktif amino alkol türevi sentezlendi. Bu optikçe aktif amino alkol türevlerinin (8?11) rasemik yapıdaki karboksilik asitlere karşı enantiyomerik tanıma özellikleri 1H NMR spektroskopisi kullanılarak araştırıldı. Bu çalışmada kullanılan kiral reseptörler arasında, en iyi kiral kaydırma reaktifinin amino alkol türevi 9 olduğu belirlendi. Ayrıca, kiral ftalimid türevleri hidrazin mono hidrat ile indirgenerek kiral primer amin bileşikleri (12?15 ve 22?24) hazırlandı. Bu primer amin türevleri ile 25,27-dietoksikarbonilmetoksi-26,28-dihidroksi-5,11,17,23-(tetra-ter)bütil-kaliks[4]aren (2) bileşiğinin reaksiyonu sonucunda yedi farklı yeni kiral amit kaliks[4]aren bileşiği (25?31) başarıyla sentezlendi. Bazı amino asit metil ester tuzları ve mandelik asitin taşınması kiral kaliks[4]arenler (25?30) kullanılarak sıvı-sıvı membran sistemi ile çalışıldı. Özellikle kaliks[4]aren türevi 25 'in triptofan metilesterin taşınmasında, D enantiyomerini L enantiyomerine göre 3.29 kat daha fazla taşıma gösterdiği tespit edildi. Elde edilen sonuçlara göre enantiyoseçiciliğin ilk iki saat içinde artmasına rağmen bundan sonraki zamanda azaldığı gözlendi.en_US
dc.description.abstractIn this study, seven optically active amino alcohol derivatives were synthesized via the ring opening of (R)-N-(2,3-epoxypropyl)phthalimide (3) with chiral and achiral amines in 56?93% yields. The enantioselective recognition properties of these receptors (8?11) towards the enantiomers of racemic carboxylic acids was examined by 1H NMR spectroscopy. Among the chiral receptors used in this study, amino alcohol 9 was determined to be the best chiral shift reagent. In addition, chiral primary amine derivatives (12?15 and 22?24) were readily prepared by cleavage of chiral phthalimides with hydrazine hydrate by refluxing in ethanol. The synthesis of seven diamide derivatives of the p-tert-butylcalix[4]arenes (25?31) from the reaction of 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,27-diethoxycarbonylmethoxy-26,28-dihydroxy calix[4]arene (2) with this primary amines was performed succesfully. The transport of amino acid derivatives (phenylglycine, phenylalanine and tryptophan methyl ester hydrochlorides) and mandelic acid were studied through a bulk liquid membrane in the presence of chiral calix[4]arene derivatives (25?30). It was found that compound 25 showed the best enantioselectivity for tryptophane metylester, affording a KD/KL value of 3.29. According to the results, the enantioselectivity increased linearly during the ? rst two hours, after which time a decrease in enantioselectivity was observed.en_US
dc.identifier.citationBozkurt, S. (2011). Yeni kiral ß-hidroksi amin ve kaliks[4]aren türevlerinin sentezi, enantiyomerlerin tanınmasında kullanılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1977
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectβ-hidroksi aminen_US
dc.subjectKiral kaliks[4]arenen_US
dc.subjectKiral tanınmaen_US
dc.subjectKiral taşımaen_US
dc.subjectNMR titrasyonuen_US
dc.subjectMembranen_US
dc.subjectβ-hydroxyamineen_US
dc.subjectChiral calix[4]areneen_US
dc.subjectChiral recognitionen_US
dc.subjectChiral transporten_US
dc.subjectNMR titrationen_US
dc.subjectMembraneen_US
dc.titleYeni kiral ß-hidroksi amin ve kaliks[4]aren türevlerinin sentezi, enantiyomerlerin tanınmasında kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeSynthesis of novel chiral ß-hydroxy amine and calix[4]arene derivatives and their use in determination of enantiomersen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
291217.pdf
Boyut:
6.54 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: