Türkiye'de aile siyasetinde yeni dönem politikaları (2000 sonrası bir değerlendirme)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014-08-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışması, 2000 sonrası siyasette aileye yönelik yaklaşımda yaşanan zihniyet dönüşümünden yola çıkarak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında aileye yönelik uygulanan politikaları ortaya koymaya çalışan bir araştırmayı kapsamaktadır. Çalışmada ilk olarak aile kavramı ve ailenin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüme dair açıklamalar yapılmış, aileye yönelik devletin koruyucu müdahalelerinin gerekçeleri belirtilmiştir. Daha sonra sosyal devlet, sosyal politika ve aile politikası kavramları açıklanmıştır. Bahsedilen kavramların olgusal boyutu, Türk siyasetinin tarihsel gelişim süreci ile ilişkilendirilerek ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda, geçmişte uygulanan nüfus politikaları ele alınmıştır. Son olarak, 2002'den itibaren aileye yönelik uygulanan aile, kadın ve çocuk politikaları analiz edilmiştir. Aile politikaları kapsamında yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, ancak geçmişe kıyasla aile politikalarında önemli bir zihniyet dönüşümün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This thesis comprises a study which try to present the policies realized for families in government of Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party) based on the transformation of the mind experienced in approach for family in politics after 2000. At first of this sutdy, explanations have been made about the concept of family and transformation of family from past to present, excuses of protective interventions of state for family have been specified. Afterwards the concepts of social state, social policy and family policy have been clarified. The phenomenological dimension of mentioned concepts has been put forth associatively with historical evolution of Turkısh politics. In this context, population policies which was performed in the past have been discussed. Finally, family, woman and child policies applied for family since 2002 have been analyzed. It has been reached that works performed in the scope of family policy are not satisfactory, but compared to past, the family policies have a important mind transformation about family.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile politikaları, Family policies, Nüfus, Population, Nüfus politikaları, Population policies, Sosyal devlet, Social state

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turğut, F. (2014). Türkiye'de aile siyasetinde yeni dönem politikaları (2000 sonrası bir değerlendirme). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.