6-8 yaş kekeme öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik yönden karşılaştıkları güçlüklerin öğrenci, öğretmen, veli görüşleri açısından değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-08-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kekemelik, konuşmanın olağan akışında tutukluk meydana gelmesi, sözcük ve harflerin istem dışı tekrarlanması, seslerde uzatmalar görülmesi, konuşmada gözlemlenen psikolojik, nörolojik ve fizyolojik etkenlerle de ilişkili olduğu bilinen, konuşmanın ritminin bozulmasıdır. Bir konuşma sorunu olan kekemelik aynı zamanda bireylerin psiko-sosyal ve hatta akademik becerilerine de yansımakta ve hatta temel oluşturmaktadır. Kekemelik sorunu yaşayanların konuşmalarındaki aksaklıklar nedeniyle konuşurken kendilerini rahat ve güvende hissetmediklerinden çevrelerindeki kişilerle olan iletişimlerine ek olarak akademik başarılarında da sorunlar yaşanabilmektedir. Bu çalışmada 6-8 yaş kekeme öğrencilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve akademik güçlüklerinin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Kekemelik sorununun beş ila altı yaşlarında başladığı düşünülürse bu sorunla baş edebilmenin 6-8 yaş çocukları için ne kadar zor olduğunu, psiko-sosyal ve akademik yönden ne kadar örselendikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle çalışmada 6-8 yaş çocuklarının psiko-sosyal ve akademik yönden karşılaştıkları sorunlar veli, öğretmen ve çocukların görüşleri ışığında derinlemesine incelenmiştir. Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden ?Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği? ile Konya İli Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı okullarda eğitimlerine devam eden 6-8 yaş aralığındaki 30 kekeme öğrenci, bu öğrencilerin öğretmenlerinden 30 öğretmen ve bu öğrencilerin anne veya babalarından 30 veli, gönüllülük ilkesine bağlı olarak yansız atama yolu ile seçilerek görüşleri alınmıştır. Veriler teknolojik kayıttan yazılı formlara ?transkriptlere? dönüştürüldükten sonra ?İçerik Analizi Tekniği? ile analiz edilmiştir.Çalışmanın sonunda kekemelik sorunu yaşayan öğrencilerin en çok psiko-sosyal alanda güçlükleri olduğu, veli ve öğretmenlerinin çocuklarını psiko-sosyal alanda yaşadıkları sorunları en aza indirebilmek veya ortadan kaldırabilmek konusunda yetersiz bilgilere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Stuttering is a disorder in the rhythm of speech that is an occurrence of seizure in the nature of speech, involuntary repetition of words and letters and sound prolongations and that is known to be related to psychological, neurological and physiological factors observed in speech. Stuttering that a speech problem also reflects psycho-social and even academic skills of individuals and also forms a basis. Because those having stuttering problem due to the breakdowns in speech do not feel at ease and safe, problems could be experienced in their academic achievements in addition to their communication with people around themIn this study, it was aimed to examine psycho-social and academic difficulties experienced by 6-8 years old stutterer pupils in respect of pupil, teacher and parents opinions. If it is considered that the stuttering problem started between the ages of five to six, it is understood how it was difficult to cope with such a problem for children between the ages of 6 to 8 and how they would be worn-out academically. Therefore, problems experienced psycho-socially and academically by the children between the ages of six to eight have been examined thoroughly in the light of parents, teachers and children.In study, with the ?semi-structured interview technique? from qualitative research methods, 30 stutterer this pupils between the ages of six to eight attending schools of the Konya Provincial Directorate of National Education, 30 teachers of these pupils and 30 parents of these pupils were chosen using random technique and their opinions were received. After the data were converted into the written forms ?transcripts? from technological records, they have been analysed by using ?Content Analysis Method?. At the end of this study, it is concluded that pupils having stuttering problem principally had difficulties in psycho-social environment and the parents and teachers had insufficient knowledge to minimize and remove the problems experienced by children in psycho-social environment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kekemelik, Stuttering, Kekemelik kuramları, Stuttering theories, Psiko-sosyal beceri, Psycho-social skills

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Pınarcık, Ö. (2013). 6-8 yaş kekeme öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik yönden karşılaştıkları güçlüklerin öğrenci, öğretmen, veli görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.