Broylerlerde selenyum kaynağı ve miktarının performans, et kalitesi ve selenyum içeriği ile glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, broyler rasyonlarına farklı seviyelerde katılan organik ve inorganik selenyum (Se) kaynağının performans, karkas özellikleri, et kalitesi, tüylenme, kemiğin biyomekanik özellikleri, plazma, karaciğer, göğüs ve but eti selenyum konsantrasyonu, plazma ve karaciğer glutasyon peroksidaz enzim aktivitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede, bir günlük yaştaki 672 adet erkek broyler civciv, her birinde dört alt grup ihtiva eden sekiz deneme grubuna tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Deneme diyetleri; bazal rasyona 0, 0.15, 0.30, 0.60 ppm Se temin edecek miktarda inorganik(sodyum selenit) ve organik(Sel-Plex-50) Se kaynakları ilavesiyle oluşturulmuş, deneme süresi altı hafta olmuştur. Performans parametreleri, ölüm oranı ve karkas özelliklerinden hiçbiri muamelelerden önemli derecede etkilenmemiştir. Göğüs eti su tutma kapasitesine (STK) kaynak ve seviyenin asıl etkisi, but eti su tutma kapasitesine ise seviyenin asıl etkisi önemli olmuştur(P<0.05; P<0.01). Organik Se ilave edilmiş diyetlerle yemlenen hayvanların tüylenme skoru, inorganik Se ilave edilmiş diyetlerle yemlenenlerden daha yüksek olmuştur. İlave Se, kemiğin biyomekanik özelliklerini (kemik duvar kalınlığı ve kesit alanı hariç) önemli seviyede etkilememiştir (P>0.05). Plazma ve karaciğer Se konsantrasyonu diyette artan Se seviyesi ile artmıştır (P<0.01). Göğüs ve but eti Se konsantrasyonuna selenyumun kaynak ve seviye asıl etkileri ve kaynak x seviye interaksiyon etkisi önemli olmuştur (P<0.01; P<0.05). Göğüs ve but eti Se konsantrasyonu, organik Se ilave edilmiş diyetlerle yemlenen hayvanlarda, inorganik Se ilave edilmiş diyetlerle yemlenenlere kıyasla daha yüksek olmuştur. Plazma ve karaciğer glutasyon peroksidaz enzim aktivitesi üzerine seviyenin asıl etkisi önemli olmuş, her ikisinde de diyette artan Se seviyesiyle enzim aktiviteside yükselmiştir (P<0.05).
This experiment was conducted to determine the effect of inorganic and organic sources and levels of selenium (Se)supplementation on performance, carcass traits, meat quality, breast, thigh, plasma and liver selenium concentration and plasma and liver glutathione peroxidase enzyme activity, feathering, biomechanical properties of bones in broilers. A total of one day old 672 male broiler chicks were used and assigned to eight experiment groups each having four replicate, randomly. The experimental diets were prepared by adding certain amounts of organic(Sel-Plex-50) and inorganic selenium(sodium selenit) sources which will be provided 0, 0.15, 0.30 and 0.60 ppm Se in basal ration, experiment period was six weeks. None of the performance parameters, mortality rate and carcass traits was effected significantly by treatments. Main effect of selenium level and source on water holding capacity (WHC) of breast meat and main effect of selenium level on WHC of thigh meat were significant(P<0.01; P<0.05). Feathering score of the birds which were fed with diet added with organic selenium, was greater than the birds fed with diet added with inorganic selenium sources. Additional Se did not have any significant effect on biomechanical properties of bone(except wall thickness of bone and cross sectional area). Plasma and liver Se concentration was significantly increased by increasing Se levels of diets (P<0.01). Breast and thigh selenium concentration was affected by the main effect of selenium source, level and source x level interaction effect (P<0.01; P<0.05). Breast and thigh meat selenium concentration of the birds was greater fed with diets added organic selenium source than the birds fed with diets had inorganic selenium source. Main effect of selenium level had a significant effect on plasma and liver glutathione peroxidase enzyme activity, both enzyme activity were increased with increasing selenium level in diets (P<0.05).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Broyler, Et kalitesi, Karaciğer ve plazma glutasyon peroksidaz enzim aktivitesi, Karaciğer ve plazma selenyum konsantrasyonları, Kemiğin biyomekanik özellikleri, Selenyum, Performans, Tüylenme, Meat quality, Broiler, Liver and plasma glutathione enzyme activity, Liver and plasma selenium concentration, Biomechanical properties of bone, Selenium, Performance, Feathering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Göçmen, R. (2011). Broylerlerde selenyum kaynağı ve miktarının performans, et kalitesi ve selenyum içeriği ile glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.