Üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözme becerilerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözme becerilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kişiler arası ilişkileri ve problem çözme becerileri; bölüm, sınıf, cinsiyet, puan türü değişkenlerine göre incelenmiştir. Örneklem, Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören 397 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar, eğitim fakültelerinin çeşitli bölümlerinden, oranlı eleman örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcılara, ?Problem Çözme Envanteri? (PÇE) ve araştırmacı tarafından uygulanan bilgi formu kullanılmıştır uygulanmıştır. Bulgular aşağıda kısaca özetlenmiştir. Üniversitede okuyan birinci sınıf öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerde problem çözme becerilerinin Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu görülmüştür. Sözel öğrencilerinin, eşit ağırlık ve sayısal öğrencilerine göre; problem çözme becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son sınıfta okuyan üniversite öğrencilerinin, kişilerarası ilişkilerde problem çözme becerilerinin, puan türü değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşıldı. Birinci sınıf öğrencilerinde olduğu gibi son sınıf öğrencilerinde de sözel dalda öğrenim gören bireylerin problem çözme becerileri daha iyi düzeydedir. Sayısal puanla üniversiteye girmiş olan birinci ve son sınıf öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerinde problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sözel puanla üniversiteyi kazanmış olan birinci ve son sınıf öğrencilerinin, kişilerarası ilişkilerinde problem çözme becerileri anlamlı farklılaşma göstermemektedir. Eşit Ağırlık puanla üniversiteye girmeye hak kazanmış birinci ve son sınıf öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerinde problem çözme becerileri farkı anlamlıdır. Birinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi, son sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisine göre daha yüksektir. Cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ise; kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerisi anlamlı farklılaşma göstermemektedir.
This research aims to determine solving problems which university students experience in interpersonal relations. Also interpersonal relations, problem solving skills of students are examined according to variables of department, class, sex and point type. Sample consists of 397 students studying in Atatürk University are selected from varied departments of education faculties through sampling method. Participants are applied inquiry form applied by the researcher and ?Problem Çözme Envanteri? (PÇE). Findings are summarized below briefly. It is seen that there is a significant difference in terms of problem solving in interpersonal relations of students studying in first year according to variable of point types; literature-social sciences, mathematics- science, equal load. This research concludes that problem solving skills in interpersonal relations of students who are studying in the last year differentiate significantly according to point variables. As in first-year students the problem solving skills of students who study in literature-social sciences branches are better. There is no significant difference in interpersonal problem solving skills between students who are in the first year and last year entered university through literature-social sciences point. There is no significant difference in interpersonal problem solving skills between students who are in the first year and last year entered university through literature-social sciences point. There is significant difference between students in the first year and last year who entered university through equal load point. Problem solving skills of students in the first year are higher than students who are in the last year. There is no significant difference between male and female students in problem solving skills if analyzed according to sex variable.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Üniversite öğrencileri, University students, Problem çözme, Problem solving

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yüksel, Ç. (2008). Üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözme becerilerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.