Sağlık personeli ve toplumun tıbbi hatalar ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık personelinin ve toplumun tıbbi hatalar konusundaki görüşlerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, sağlık çalışanı anketi için, Konya il merkezindeki tüm kamu hastaneleri ve rasgele seçilen 12 sağlık ocağının personeli oluşturdu. Toplum örneklemi için de üç merkez ilçeden dörderden toplam 12 mahalle rastgele seçildi ve küme örnekleme yöntemiyle adreslerinde ulaşıldı. Çalışmaya 156 hekim, 333 hemşire ile toplumdan 240 kişi alındı. Veri toplamada araştırıcılar tarafından geliştirilen Hasta Güvenliği Anketinin sağlık çalışanı ve toplum formları kullanıldı. Bulgular: Sağlık Personelinin % 23’ü ve toplumdaki bireylerin % 22’sinin kendisi veya ailesinden birinin tıbbi hataya maruz kaldığı belirlendi. Tıbbi hataya maruz kalanların sağlık çalışanlarında % 27, toplum % 36’sı ciddi zarar gördüğünü ifade etti. Sağlık çalışanları ve toplumun yarısı tıbbi hatadan dolayı hem hatayı yapan kişiyi hem de kurumu sorumlu tutmaktaydı. Daha güvenli bakım almada hastaların da sorumluluğu olduğu görüşü, sağlık çalışanlarında daha yüksek bulundu. Tıbbi hata sebeplerinin çoğunda hemfikir olmalarına karşılık sağlık çalışanları “uzun çalışma saatleri”ni toplum ise “hekimlerin hastalara yeterince vakit ayırmaması”nı öne çıkarmaktaydı. Sonuç: Sağlık çalışanları ve toplumun önemli bir kısmı önlenebilir tıbbi hatalar sebebiyle zarar görmektedir. Tıbbi hataların sebepleri konusunda toplumun görüşlerinden de yararlanılabilir.
Objective: The aim of this study is to compare and assess the opinions of medical staff and community about medical errors. Methods: The sample of the study, for medical personnel survey, consisted of staffs of all public hospitals and 12 randomly selected family health centers in Konya city center. Similarly, for the community sample, adults from 12 randomly selected neighborhoods in three central districts were selected and they were reached in their addresses by cluster sampling method. 156 physician, 333 nurse and 240 people from community were included to the study. Medical staff and community forms of Medical Errors Survey, which was developed by the researchers, were used in data gathering. Results: 23% of the medical personnel and 22% of the individuals from community stated that they or one of their families had been subjected to medical errors. 27% of the subjected medical staff and 36% of the subjected individuals from community expressed that they had received serious harm. Half of the participants considered both the person who made the error and the healthcare facility responsible. The idea that patients also had responsibilities for a safer healthcare was more popular among medical personnel. The both groups agreed on most causes of medical errors although medical personnel emphasized on “long working hours” while the community pointed “inadequate time spared by physicians for patients” as a major cause. Conclusion: A significant part of the medical personnel and the community are being harmed by avoidable medical errors. Increasing the involvement of health service receivers in service process and utilizing their opinions about medical errors for improvement may contribute to decreasing the medical errors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

4

Künye