Neuroendocrıne small cell carcinoma of the endometrium: A case presentation

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Postmenopozal kanamalı bir olguda endometriumun nödoendokrin differensiasyon gösteren küçük hücreli karsinonomunun kliniği, histolojik ve immünhistokimyasal özellikleri sunulması. 54 yaşında bayan hasta (gravida 4, para 1), 10 yıldır menopozda olup, 1 aydır devam eden postmenopozal kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Pelvik muayenesinde, 3 aylık cesamette sert, büyük ve antevert uterus palpe edildi. Servi ko va - jinal smear normal ve endometrial küretaj sonucu ise karsinom açısından şüpheli olarak geldi. Hastaya total abdominal histerektomi- bilateral salpingoooferektomi ve pelvik lenfadenektomi yapıldı. Frozen sonucu malignite olarak doğrulandı. Son patolojisi endometriumun nöroendokrin differansiasyon gösteren kü çük hücreli karsinomu olarak rapor edildi. Posto peratif dönem sorunsuz olup, hastaya cisplatin ve etoposid kemoterapisi verildi. Bu tümör sistemik yayılıma eğilimli ve kötü prognozludur, bu sebeple tümörün evresi en önemli prognostik faktördür. Endometriumun küçük hücreli karsinomu olan hastalarda erken teşhis uzun süreli sağkalım için tek şanstır.
To present a case of neuroendocrine differentiated small cell carcinoma of the endometrium with postmenopausal bleeding and its clinical, histological and immunohistochemical features are discussed. A 54-year-old woman (gravida 4, para 1), admitted to our clinic with a chief complaint of postmenopausal bleeding for 1 months. She has been in menopause for 10 years. On pelvic examination, she had 3 months-sized, firm, large, hard, and anteverted uterus. Cervicovaginal smear was normal. A subsequent endometrial curettage was suspicious for carcinoma. The patient underwent total abdominal hysterectomy with bilateral salpingooophorectomy and pelvic lymphadenectomy. Malignancy was confirmed from frozen section. The final pathology report confirmed neuroendocrine differentiated small cell carcinoma of the endometrium. The postoperative course was uneventful and the patient received chemotherapy including cisplatin and etoposide. These tumors have a propensity for systemic spread and poor prognosis; therefore, the stage of the tumor is an important prognostic factor. Early detection provides the only opportunity for long-term survival in patients with small cell carcinoma of endometrium.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kaynak

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye