Turnike kullanımı sonrası femoral sinir hasarı

dc.contributor.authorŞahin, Nilay
dc.contributor.authorSalbaş, Ender
dc.contributor.authorUğurlu, Hatice
dc.date.accessioned2020-03-26T18:06:54Z
dc.date.available2020-03-26T18:06:54Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.description.abstractAmaç: Sağ dize uygulanan artroskopik girişim sonrası bacakta güçsüzlük, uyluğun ön-yan yüzünde uyuşma ve karıncalanma şikayeti gelişen olgunun sunulması. Olgu sunumu: Sağ dizde gelişen travma sonrası artroskopik olarak menisektomi operasyonu geçiren hastanın aynı bacakta güçsüzlük ve uyuşma şikayeti gelişti. Bunun üzerine yapılan elektromyografik incelemede hastada ağır femoral sinir hasarı tespit edildi ve nedeni operasyon sırasında uygulanan pnömatik turnikeye bağlandı. Hastanın takiplerinde yapılan fizik muayene ve elektromyografik incelemelerinde bir iyileşme gözlenmedi. Hastaya dizini kilitlemesini sağlayarak yürümesine yardımcı olması amacıyla bir dizlik verildi. Sonuç: Alt ekstremiteye yönelik yapılan cerrahi girişimlerde uygulanan pnömatik turnike femoral sinir hasarlanmasına yol açabilir. Bu nedenle turnike kullanımında dikkatli olmak gerekir.en_US
dc.description.abstractObjective: To present a case with complaints of leg weakness, numbness and tingling on anterior-interior side of the thigh after applied arthroscopic intervention to the right knee. Case report: The patient who had undergone meniscectomy as arthroscopic after trauma of right knee had complaints of the same leg of weakness and numbness. So, electromyographic examination of the patient was revealed severe femoral injury and pneumatic tourniquet applied during operation was connected to the reason. The patient’ follow-up was not improvement of the physical examination and electromyographic examination. The patient was prescribed walking to help by knee pad with providing knee lock. Conclusion: Pneumatic tourniquet applied to the surgical procedures for lower extremity may occur injury of the femoral nerve. Therefore, you must be careful in the use of tourniquet.en_US
dc.identifier.citationŞahin, N., Salbaş, E., Uğurlu, H. (2011). Turnike Kullanımı Sonrası Femoral Sinir Hasarı. Genel Tıp Dergisi, 21(2), 79-82.
dc.identifier.endpage82en_US
dc.identifier.issn2602-3741en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNeU1qUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25811
dc.identifier.volume21en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorŞahin, Nilay
dc.institutionauthorSalbaş, Ender
dc.institutionauthorUğurlu, Hatice
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGenel Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectFemoral Sinir Hasarıen_US
dc.subjectmenisektomien_US
dc.subjectFemoral nerve injuryen_US
dc.subjectmeniscectomyen_US
dc.titleTurnike kullanımı sonrası femoral sinir hasarıen_US
dc.title.alternativeFemoral nerve injury after tourniquet useen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Nilay ŞAHİN.pdf
Boyut:
250.23 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text Access