Kurkumin takviyesinin sıçanlarda ekzantrik egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezin amacı sıçanlarda ekzantrik egzersizle oluşan kas hasarı üzerine kurkuminin etkilerini incelemekti. Çalışmada Wistar soyundan 30 erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Kontrol Grubu (n: 6): Bu grupta bulunan sıçanlara 20 gün boyunca taşıyıcı madde (mısır yağı) oral olarak verildi ve 21. gün egzersiz yaptırılmadan kan ve doku örnekleri alındı. Egzersiz Grubu (n: 8): Bu grupta bulunan sıçanlara 20 gün boyunca taşıyıcı madde (mısır yağı) oral olarak verildi ve 21. gün ekzantrik egzersiz protokolü uygulandıktan hemen sonra kan ve doku örnekleri alındı. Kurkumin Grubu (n: 8): Bu grupta bulunan sıçanlara 20 gün boyunca kurkumin, taşıyıcı madde (mısır yağı) içerisinde çözülerek 200 mg/kg dozunda oral gavaj yoluyla verildi ve 21. gün egzersiz yaptırılmadan kan ve doku örnekleri alındı. Kurkumin + Egzersiz Grubu (n: 8): Bu grupta bulunan sıçanlara 20 gün boyunca kurkumin, taşıyıcı madde (mısır yağı) içerisinde çözülerek 200 mg/kg dozunda oral gavaj yoluyla verildi ve 21. gün ekzantrik egzersiz protokolü uygulandıktan hemen sonra kan ve doku örnekleri alındı. Kas, karaciğer ve kan örneklerinde GSH, SOD ve MDA analizleri yapıldı. Kreatin kinaz (CK) aktivitesi ve Miyoglobin seviyelerine kan örneklerinde bakıldı. CK aktivitesi kontrol+egzersiz grubunda kontrol grubuna göre yüksekti. Kurkumin grubunda ise kontrol+egzersiz grubuna göre düşüktü. Kurkumin+egzersiz grubunda ise hem kontrol hem de kurkumin gruplarından yüksekti. Bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen kurkumin+egzersiz grubunda kontrol+egzersiz grubuna göre düşüktü. Serum miyoglobin seviyeleri kontrol+egzersiz grubunda kontrol grubuna göre yüksekti. Bununla birlikte diğer gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu. Kan ve kas dokusunda MDA seviyeleri ne kurkumin takviyesinden ne de egzersizden etkilenmemiştir. Bununla birlikte karaciğer dokusunda MDA seviyeleri kurkumin+egzersiz grubunda kontrol grubuna göre azalmıştı. SOD ve GSH seviyeleri kan, kas ve karaciğer dokularında ne kurkumin takviyesinden ne de egzersizden etkilenmedi. Bu çalışmada elde ettiğimiz bilgiler Kurkumin kas hasarı üzerine koruyucu etkisinin ve bu etkisini antioksidan sistemden bağımsız sistemler aracılığı ile gösterebildiğini ileri sürmektedir.
The aim of this thesis was to inverstiyate, the effects of curcumin on eccentric exercise induced muscle damage in rats. Thirty Wistar male rats were used in the study and they were randomly assigned to four groups. Control Group (n: 6): Maze oil as a carrier was given orally for 20 days and in 21st days, blood and tissue samples were taken. Exercise Group (n: 8): Maze oil as a carrier was given orally for 20 days and in 21st fay, blood and tissue samples were taken immediately after eccentric exercise protocol. Curcumin Group (n: 8): Curcumin was orally for 20 days via oral gavage in dosage of 200 mg/kg, dissolving in maze oil and in 21st day, the of blood and tissue samples were taken. Curcumin + Exercise Group (n: 8): Curcumin was given orally for 20 days via oral gavage in dosage of 200 mg/kg, dissolving in maze oil and in 21st day, blood and tissue samples were taken immediately after eccentric exercise protocol. In muscle, liver and blood samples, GSH, SOD and MDA the analyses were perfomred. In blood samples, creatine kinase (CK) activity and myoglobin levels were detected. CK activity was higher in the control+exercise groups compared to the control group (p< 0.05), while in curcumin group, it was lower compared to the control+exercise group (p< 0.05). In curcumin+exercise group, it was higher than both those in control and curcumin groups. However, even though it is statistically insignificant, in the curcumin+exercise group, it was lower compared to the control- exercise group. Serum myoglobin levels were higher in the control+exercise group compared to control group (p< 0.05). However, between the other groups, there was no statistically significant difference (p> 0,05). In blood and muscle samples, MDA levels were neither affected from the supplementation of curcumin nor exercise (p> 0.05). However, in the liver tissue, MDA levels decreased in the curcumin+exercise group, compared to control group (p<0.05). In blood, muscle and liver tissues SOD activity and GSH levels, were neither affected from curcumin supplementation nor exercise (p> 0.05). The data obtained from this study demonstrated the protective effect of curcumin on muscle damage and put forward that this effect was able to show through independent systems from antioxidant systems.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurkumin, Egzersiz, Kas hasarı, Curcumin, Exercise, Muscle damage

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Boz, İ. (2013). Kurkumin takviyesinin sıçanlarda ekzantrik egzersizle oluşan kas hasarı üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.