Almanya'daki "Bibelgarten im Karton" örneğinin ortopedik engellilerin din eğitimi açısından değerlendirilmesi ve "Kur'an Bahçesi" uyarlaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-13

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Almanya'nın Ottendorf kentinde, İncil'de adı geçen bitkilerin engelliler tarafından yetiştirildiği ve bu ürünlerin yine engelliler tarafından pazarlandığı "Bibelgarten im Karton" (Kutuda İncil Bahçesi) örneğinin ortopedik engellilerin din eğitimi açısından değerlendirilmesi ve bu çalışmadan yola çıkılarak oluşturulan "Kur'an Bahçesi" uyarlaması çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada ayrıca engellilere yönelik çalışmalarda bitki ögesinin kullanılmasının önemi ve verilecek din eğitiminin nasıl olması gerektiği İslâm'daki bitki tasavvuruyla birlikte ele alınmış, engellilerin gerek dinî, gerekse sosyal hayatta yaşam kalitelerini artırmayı öngören değerlendirmeler yapılarak konuyla ilgili çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
The subject of this research is the evaluation of "Bibelgarten im Karton" (Biblical Garden in a Box) sample -in which the herbs that were mentioned in Bible are being planted by disabled people in the city of Ottendorf in Germany- in terms of religious education of orthopedically disabled people and "Koran Garden" adaptation on the basis of this sample. The importance of using herbs in the studies for disabled people and how the religious education for disabled people can be are discussed with the herbal images in Islam and also the evaluations were made for improving the life qualities of disabled people on religious and social aspects and solution offers were revealed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din eğitimi, Religious education, Bibelgarten im Karton, Bedensel engelliler, Physically handicapped, Bedensel engelliler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turanalp, M. F. (2011). Almanya'daki "Bibelgarten im Karton" örneğinin ortopedik engellilerin din eğitimi açısından değerlendirilmesi ve "Kur'an Bahçesi" uyarlaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.