Aile içi etkileşim ve masallar ile desteklenmiş beslenme eğitiminin 5-6 yaş çocukların beslenme biçimlerine etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-01-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, Aile İçi Etkileşim ve Masallarla Desteklenmiş Beslenme Eğitiminin 5-6 Yaş Çocukların Beslenme Biçimlerine Etkisini İncelemiştir. Araştırmanın Değişkenleri, Çocukların Beslenme Biçimleri ve Ailelerin Masallara Yönelik Tutumları ile Masallarla Desteklenmiş Beslenme Eğitimi ve Aile İçi Etkileşim Eğitimidir. Araştırmanın örneklemini Konya ili Merkez ilçelerinden tesadüfi olarak seçilen 6 ilköğretim okulunda okuyan 5-6 yaş çocukları oluşturmaktadır. Bu okullardan 3 kontrol grubu, 3 deney A grubu, 3 deney B grubu meydana getirilmiş. Kontrol grupları deney gruplarına verilecek eğitimden etkilenmemesi için farklı okullarda öğrenim gören çocuklardan oluşmuştur. Deney grupları ise aynı okul içinde öğrenim gören şubelerden random olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubu, 112 çocuk ve ailelerinde, Deney A grubu, 143 çocuk ve ailelerinden, Deney B grubu ise 148 çocuk ve ailesinden meydana gelmektedir. Veri toplama aracı olarak aile ve çocukların demografik bilgileri içeren bilgi formları düzenlenmiştir. Besin Bilgi Formu, tüm besin gruplarını (meyve, sebze, süt ve süt ürünleri, ekmek ve tahıl ürünleri, et-balık-tavuk-yumurta-baklagiller-sert kabuklu meyveler) içermektedir. Araştırmada kullanılan diğer veri toplama araçları olan; Beslenme Alışkanlıkları Formu, Besin Tüketim Sıklığı, Aile İçi Etkileşim Ölçeği ile Ailelerin Masallara Yönelik Tutumları da yapılan literatür araştırmaları sonucu yine araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Araştırmada, çocuklara Masallarla Desteklenmiş Beslenme Eğitimi, Ailelere ise Aile içi Etkileşim Eğitim Programı uygulanmıştır. Veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre şu sonuçlara varılmıştır: Masallarla Desteklenmiş Beslenme Eğitimi alan çocukların Besin Bilgi Formu incelendiğinde, hiç eğitim almayan kontrol grubunda %55,2; iki eğitim alan deney a grubunda %75,9; sadece bir eğitim alan deney b grubunda ise % 68.3 oranında yüksek bir ilişki vardır. Bu yüzden denilebilir ki, masallarla desteklenmiş beslenme eğitimi çocukların besinleri tanıma ile ilgili düzeylerini arttırmış, eğitim faydalı olmuştur.
The present study examines the effects of family interaction and fairy tale supported nutrition education on the nutrition habits of 5-6 year old children. The variables of the study are the nutrition habits of the children, the attitudes of the families towards fairy tales and the fairy tale supported nutrition education, the family interaction education. The study sample consists of 5-6 years old children enrolled at 6 elementary schools in the central districts of Konya chosen according to convenience sampling method. Out of these schools three control and three experimental (A) and (B) groups were formed. The control and study group was formed out of the children enrolled at different schools in order to prevent information transfer among groups. The children in the experimental group consisted of the children in randomly selected classes. The control group consisted of 112 children and their families; whereas the experimental group A consisted of 143 children and their families and experimental B group out of 148 children and their families. In the present study various data collection were employed. In order to collect demographic information about the children and their families, information forms were used. Nutritional Information Form, all the food groups (fruits, vegetables, milk and dairy products, bread and cereals, meat-fish-and-chicken-egg-legumes-nuts) included. Nutrition habits form was developed by the researcher like the questionnaire to determine the frequency of food consumption, Interfamilial Interaction Scale and families' attitudes towards fairy tales in line with the review of the relevant literature. In the study fairy tales supported nutrition education to the children and to the families interfamilial interaction education was given. Data obtained from the application of the above mentioned forms before and after the educational program were using SPSS 15 package program. According to the results of the analyses made: On analyzing the nutritional information forms of the children who received fairy tales supported nutritional education program and the families receiving interfamiliar interaction education or not, in the control group there is a pre test and post test relation of 55,2%, in the experimental group A in which children received nutritional education and parents interfamilial interaction education of 75,9%, and in the experimental group B in which only nutritional educational is given to children a relation of 68,3%. Hence, it can be suggested that fairy tales supported nutritional education has been effective in food recognition related level interest.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Erken çocukluk, Early childhood, Okul öncesi eğitim, Preschool education, Beslenme eğitimi, Nutrition education, Masal, Fairy tales, Aile içi etkileşim, Family interaction, Aile içi etkileşim eğitimi, Family interaction education, Çocuk edebiyatı, Childreen literature, Besinler, Foods

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aytekin, K. Ö. (2013). Aile içi etkileşim ve masallar ile desteklenmiş beslenme eğitiminin 5-6 yaş çocukların beslenme biçimlerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.